Podrobnosti výzvy k podání nabídek

The PRICE SCHEDULE has been updated. Please upload the new document./ Le BORDEREAU DE PRIX a été mis à jour. Veuillez télécharger le nouveau document.
Název:
Služby odborné přípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany na pracovištích Evropské...
Veřejný zadavatel:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Datum zveřejnění v TED:
18/09/2020
Lhůta pro podání nabídek:
04/11/2020
Stav:
Uzavřeno
Informace
EP/DGSAFE/SER/2020-007
Služby odborné přípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany na pracovištích Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku
Evropský parlament má v úmyslu nabídnout svým zaměstnancům řadu vzdělávacích kurzů týkajících se bezpečnosti a ochrany při zohlednění specifických rysů pracovního prostředí Evropského parlamentu. Stejně jako úroveň základního výcviku chce parlament poskytnout každému zaměstnanci pokročilé a opakovací kurzy.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
80500000
Mezníky
18/09/2020 00:00
04/11/2020 17:00
12/11/2020 10:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1-SECO-BE
Kurzy první pomoci a výcviku v oblasti požáru v Belgii
Tyto základní výcvikové a opakovací kurzy musí být v plném souladu s programy stanovenými vnitrostátními právními předpisy a předpisy platnými v době jejich konání. Objem služeb, které budou poskytnuty v průběhu trvání rámcové smlouvy, se odhaduje přibližně na 282 školení. Bližší informace o obsahu položky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Položka 2-SECO-FR
Kurzy první pomoci a výcviku v oblasti požáru ve Francii
Tyto základní výcvikové a opakovací kurzy musí být v plném souladu s programy stanovenými vnitrostátními právními předpisy a předpisy platnými v době jejich konání. Objem služeb, které budou poskytnuty v průběhu trvání rámcové smlouvy, se odhaduje přibližně na 84 školení. Bližší informace o obsahu položky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Položka 3-SECO-LU
Kurzy první pomoci a výcviku v oblasti požáru v Lucemburku
Tyto základní výcvikové a opakovací kurzy musí být v plném souladu s programy stanovenými vnitrostátními právními předpisy a předpisy platnými v době jejich konání. Objem služeb, které budou poskytnuty v průběhu trvání rámcové smlouvy, se odhaduje na přibližně 90 školení. Bližší informace o obsahu položky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Položka 4-COSEC-BE
Školení v oblasti bezpečnostních kontrol v Belgii
Tyto základní výcvikové a opakovací kurzy mají za cíl získat a udržovat kapacitu bezpečnostního personálu parlamentu v oblasti kontroly osob, tašek, majetku a vozidel. Není-li stanoveno jinak, musí účastníci, kteří jsou úspěšní, obdržet osvědčení uznané vnitrostátními orgány. Objem služeb, které budou poskytnuty v průběhu trvání rámcové smlouvy, se odhaduje přibližně na 215 školení. Bližší informace o obsahu položky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Položka 5-COSEC-FR
Odborná příprava v oblasti bezpečnostních kontrol ve Francii
Tyto základní výcvikové a opakovací kurzy mají za cíl získat a udržovat kapacitu bezpečnostního personálu parlamentu v oblasti kontroly osob, tašek, majetku a vozidel. Není-li stanoveno jinak, musí účastníci, kteří jsou úspěšní, obdržet osvědčení uznané vnitrostátními orgány. Objem služeb, které budou poskytnuty v průběhu trvání rámcové smlouvy, se odhaduje přibližně na 73 školení. Bližší informace o obsahu položky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Položka 6-COSEC-LU
Školení v oblasti bezpečnostních kontrol v Lucemburku
Tyto základní výcvikové a opakovací kurzy mají za cíl získat a udržovat kapacitu bezpečnostního personálu parlamentu v oblasti kontroly osob, tašek, majetku a vozidel. Není-li stanoveno jinak, musí účastníci, kteří jsou úspěšní, obdržet osvědčení uznané vnitrostátními orgány. Objem služeb, které budou poskytnuty v průběhu trvání rámcové smlouvy, se odhaduje přibližně na 80 školení. Bližší informace o obsahu položky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Položka 7-PROTEC-BE
Odborná příprava v oblasti fyzické ochrany v Belgii
Cílem těchto kurzů je získat a udržovat kapacity bezpečnostního personálu parlamentu pro odhalování, předcházení, řešení a pokud možno neutralizaci fyzického útoku. Není-li stanoveno jinak, musí úspěšní účastníci obdržet osvědčení uznané vnitrostátními orgány. Objem služeb, které budou poskytnuty v průběhu trvání rámcové smlouvy, se odhaduje přibližně na 225 školení. Bližší informace o obsahu položky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Položka 8-PROTEC-FR
Odborná příprava v oblasti fyzické ochrany ve Francii
Cílem těchto kurzů je získat a udržovat kapacity bezpečnostního personálu parlamentu pro odhalování, předcházení, řešení a pokud možno neutralizaci fyzického útoku. Není-li stanoveno jinak, musí úspěšní účastníci obdržet osvědčení uznané vnitrostátními orgány. Objem služeb, které budou poskytnuty v průběhu trvání rámcové smlouvy, se odhaduje na přibližně 65 školení. Bližší informace o obsahu položky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Položka 9-PROTEC-LU
Odborná příprava v oblasti fyzické ochrany v Lucemburku
Cílem těchto kurzů je získat a udržovat kapacity bezpečnostního personálu parlamentu pro odhalování, předcházení, řešení a pokud možno neutralizaci fyzického útoku. Není-li stanoveno jinak, musí úspěšní účastníci obdržet osvědčení uznané vnitrostátními orgány. Objem služeb, které budou poskytnuty v průběhu trvání rámcové smlouvy, se odhaduje na přibližně 65 školení. Bližší informace o obsahu položky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Položka 10-VOLON-BE
Odborná příprava pro evakuační dobrovolníky v Belgii
Cílem těchto kurzů je získat a udržovat kapacity dobrovolníků pro zaměstnance parlamentu tak, aby mohli v případě nehody a/nebo evakuace v pracovních prostorách reagovat správně. Objem služeb, které budou poskytnuty v průběhu trvání rámcové smlouvy, se odhaduje přibližně na 340 školení. Bližší informace o obsahu položky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Položka 11-VOLON-FR
Odborná příprava pro evakuační dobrovolníky ve Francii
Cílem těchto kurzů je získat a udržovat kapacity dobrovolníků pro zaměstnance parlamentu tak, aby mohli v případě nehody a/nebo evakuace v pracovních prostorách reagovat správně. Objem služeb, které budou poskytnuty v průběhu trvání rámcové smlouvy, se odhaduje na přibližně 30 školení. Bližší informace o obsahu položky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Položka 12-VOLON-LU
Odborná příprava pro evakuační dobrovolníky v Lucemburku
Cílem těchto kurzů je získat a udržovat kapacity dobrovolníků pro zaměstnance parlamentu tak, aby mohli v případě nehody a/nebo evakuace v pracovních prostorách reagovat správně. Objem služeb, které budou poskytnuty v průběhu trvání rámcové smlouvy, se odhaduje přibližně na 60 školení. Bližší informace o obsahu položky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2020/S 182-436031
Oznámení o zakázce
18/09/2020 00:00