Podrobnosti výzvy k podání nabídek

.
Název:
Vypracování akčních plánů pro: Budování evropského partnerství pro posuzování en...
Veřejný zadavatel:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum zveřejnění v TED:
08/12/2020
Lhůta pro podání nabídek:
26/02/2021
Stav:
Uzavřeno
Informace
OC/EFSA/ED/2020/1
Vypracování akčních plánů pro: Budování evropského partnerství pro posuzování environmentálních rizik založených na systémech; metodiky nového přístupu v hodnocení rizik; hodnocení rizik kombinované expozice více...
Celkovým účelem zakázek vyplývajících z této výzvy k podání nabídek je vypracovat akční plány, které poskytnou doporučení pro budoucí víceleté, vícestranné studie nebo projekty v případě každé položky (viz níže) na základě vize EFSA (přílohy 3-5) a podpořit připravenost EFSA na budoucí požadavky na hodnocení rizik a zabránit možným rozdílům v citlivých záležitostech.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Všechny části
3
Veřejná zakázka
1500000.00 EUR
73210000
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
08/12/2020 00:00
26/02/2021 14:30
01/03/2021 14:30
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Vypracování akčního plánu pro budování evropského partnerství pro nové generace, hodnocení environmentálních rizik založeného na systémech
Hlavním cílem akčního plánu pro tuto položku je určit a propojit příslušné partnery z různých odvětví, napříč regulačními silami, a vybudovat platformu (partnerství), kde dojde ke spolupráci a harmonizaci metodik s cílem usnadnit přechod na novou generaci, posouzení systémových regulačních ekologických rizik (ERA) do roku 2030.
Položka 2
Vypracování plánu opatření v oblasti metodik nového přístupu v oblasti hodnocení rizik
Hlavním cílem akčního plánu pro tuto položku je definovat priority EFSA týkající se začlenění metodik nového přístupu (NAM - new approach methodology) do hodnocení regulačních rizik a charakterizace rizik chemických látek v potravinách a krmivech a definovat víceletou strategii pro zvýšení používání NAM v hodnocení rizik pro lidské zdraví EFSA s cílem minimalizovat potřebu ověřovacích studií založených na zvířatech tak, aby do roku 2027 byla velká většina žádostí EFSA o další údaje založena na NAM.
Položka 3
Vypracování akčního plánu pro hodnocení rizik kombinované expozice více chemikáliím (RACEMiC)
Hlavním cílem akčního plánu pro tuto položku je vypracovat a zavést harmonizovaný přístup k posuzování rizik pro lidské zdraví vyplývajících z dietetické i nedietetické expozice více chemikáliím.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2020/S 239-589634
Oznámení o zakázce
08/12/2020 00:00