Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Rámcová smlouva na služby týkající se kvality paliv prodávaných a používaných v ...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum zveřejnění v TED:
22/05/2012
Lhůta pro podání nabídek:
03/07/2012
Stav:
Uzavřeno
Informace
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
Rámcová smlouva na služby týkající se kvality paliv prodávaných a používaných v EU a za jejími hranicemi.
Rámcová smlouva na služby související s kvalitou a životním cyklem emisí skleníkových plynů z kapalných paliv prodávaných a používaných v Evropské unii a za jejími hranicemi. Emise ze spalování dopravních paliv přispívají ke znečištění ovzduší a negativním dopadům na zdraví, životní prostředí a klima. Ty byly kvantifikovány v tématické strategii týkající se znečištění ovzduší, která byla zveřejněna v roce 2005 (KOM(2005) 446) a v plánu pro konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství v roce 2050 (KOM(2011) 112). Role kapalných paliv a jejich podílu na znečištění ovzduší a emisích skleníkových plynů byla uznána v právu Společenství, které stanovilo minimální požadavky na jakost a cíle snižování v případě řady různých ropných paliv a biopaliv.Ve vztahu k jakosti paliva existuje významný soubor legislativy EU:1) směrnice 1998/70/ES v platném znění řídí jakost benzínu a motorové nafty prodávaných v EU. Zahrnuje širokou řadu parametrů jakosti paliva, které ovlivňují emise do ovzduší. Kromě toho směrnice reguluje obsah síry v palivech používaných nesilničními pojízdnými stroji a plavidly vnitrozemské plavby, zemědělskými a lesními traktory a rekreačními plavidly;2) směrnice 1999/32/ES v platném znění řídí obsah síry v určitých kapalných palivech včetně těžkého topného oleje, plynových olejů (topných olejů) a námořních paliv, jako jsou zbytkový topný olej a lodní destilační paliva.Kromě stávající legislativy existuje řada probíhajících činností, které mohou mít dopady na jakost a emise skleníkových plynů z paliv prodávaných a používaných v EU: 1) Rada a Evropský parlament požadovaly, aby Komise předložila zprávu a pokud možno navrhla dodatek ke směrnici 98/70 o dopadu nepřímé změny ve využívání půdy na emise skleníkových plynů z biopaliv; 2) Rada a Evropský parlament požadovaly, aby směrnice 98/70 byla přezkoumána v roce 2014, mimo jiné ve snaze přezkoumat cíl týkající se skleníkových plynů; 3) Komise podala návrh na úpravu směrnice 1999/32 (KOM(2011) 439) v červenci 2011. Účelem položek v této výzvě k podání nabídek je poskytnout služby s kapacitou pro řešení potřeb týkajících se evropské legislativy vztahující se na paliva pro dopravu. Práce bude zahrnovat technickou a ekonomickou analýzu, pokud jde o jakost paliva včetně emisí skleníkových plynů v životním prostředí a během životního cyklu. První a druhá položka je zaměřena na technické aspekty fosilních paliv a biopaliv, včetně přidružených mikroekonomických aspektů. Třetí položka bude zaměřena na makroekonomické aspekty fosilních paliv a biopaliv.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
22/05/2012 00:00
nevztahuje se
25/06/2012 23:59
26/06/2012 00:00
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2013/S 059-096663 Oprava 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Oznámení o zakázce 22/05/2012 00:00