Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Zakázka na služby v rámci vývoje celoevropského dopravního modelu, údajů technol...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Datum zveřejnění v TED:
21/04/2015
Lhůta pro podání nabídek:
05/06/2015
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
PP-02622-2015.
Zakázka na služby v rámci vývoje celoevropského dopravního modelu, údajů technologické hlídky a scénářů.
Toto nabídkové řízení se týká vývoje nového celoevropského modelu dopravní sítě, jeho souvisejících databází a variant internetového rozhraní a politiky. Tento model bude používán pro vypracování projekcí o dopravní činnosti a dopravních tocích, využívání energie a emisích skleníkových plynů v rámci stávajících trendů a přijímaných dopravních politik, hodnocení dopadů změn v rámcových podmínkách a politikách, určení chybějících článků a nedostatků v dopravních sítích a posouzení úspěšnosti projektů dopravní infrastruktury, včetně komplexních projektů s přeshraničními dopady, jakou jsou ty, na které se vztahují síťové kmenové koridory TEN-T. Projekce dopravní aktivity budou zohledňovat vývoj počtu obyvatel v čase, zaměstnanost a změny ve vzorcích využívání půdy (např. ve vztahu k míře urbanizace a živelnému růstu měst), vývoj v ekonomické aktivitě, ceny energií, dostupnost infrastruktury a další relevantní faktory. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji v dopravní technologii (např. vylepšení technologie související s vozovým parkem, absorpce nových technologií vozidel a IKT v dopravě), který bude zcela začleněn do výše uvedené databáze modelu.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
21/04/2015 00:00
nevztahuje se
05/06/2015 23:59
18/06/2015 11:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2015/S 077-135332
Oznámení o zakázce
21/04/2015 00:00