Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Přezkum lokalit pastvin a vypracování distribučních map lokalit vřesovišť / křov...
Veřejný zadavatel:
European Environment Agency (EEA)
Datum zveřejnění v TED:
30/04/2015
Lhůta pro podání nabídek:
12/06/2015
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
EEA/NSV/15/005.
Přezkum lokalit pastvin a vypracování distribučních map lokalit vřesovišť / křovin v rámci klasifikace lokalit dle EUNIS.
Cíle EU a globální cíle v oblasti biodiverzity pro rok 2020 vyžadují zvýšení akceschopnosti v oblasti kontroly, vykazování a posuzování pokroku dosaženého v tematické oblasti biodiverzity. Přezkum dostupných nástrojů používaných k popisu složek biodiverzity v evropském měřítku představuje nezbytnou přípravnou akci pro splnění potřeb nových cílů v oblasti biodiverzity.EEA hostuje a udržuje datové středisko o biodiverzitě, ve kterém jsou zveřejňovány soubory údajů a informace o evropských místech, druzích a lokalitách. Spolu s datovými soubory poskytnutými ostatními středisky dat o životním prostředí tyto soubory dat podpoří posouzení pokroku v dosahování cílů v oblasti biodiverzity tak, jak je to ukázáno v rámci informačního systému o biodiverzitě pro Evropu (BISE).EEA vyvinula klasifikaci lokalit dle systému informací o přírodě (EUNIS) a udržuje jí v rámci svého střediska pro data o biodiverzitě. Cílem klasifikace lokalit dle EUNIS je poskytnout celoevropskou referenční sadu jednotek lokalit se společným popisem jednotek v rámci hierarchické klasifikace s cílem naplnit konkrétní cíle a podpořit konkrétní aplikace týkající se monitorování a podávání zpráv o biodiverzitě v evropském měřítku. Mezi tyto aplikace patří podávání zpráv pro provádění směrnice EU o stanovištích a Bernské úmluvy a poskytování informací na pozadí společné zemědělské politiky (CAP) a regionálních rozvojových fondů. Evropský standardní seznam typů stanovišť je rovněž nezbytný pro provedení směrnice Inspire, na kterou budou muset v zájmu možnosti srovnávání odkazovat i ostatní národní a regionální certifikace.Navíc k výše uvedenému se EEA účastní mapování a posuzování ekosystémů a jejich služeb (MAES), což je činnost v rámci strategie EU v oblasti biodiverzity. Důležitým pro tuto činnost a pro podporu evropského posuzování biodiverzity je vznik základny pro dokumentování, monitorování a posuzování kvality lokalit v celé Evropě prostřednictvím analýzy stávajících údajů z kontroly vegetace „in situ“ v souladu s klasifikací lokalit dle EUNIS.Služby, které budou poskytnuty, jsou rozděleny do 2 pracovních souborů:pracovní soubor č. 1: přezkum EUNIS – lokality pastvin úroveň 3;pracovní soubor č. 2: distribuční mapy a popisy lokalit vřesovišť/křovin.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
30/04/2015 00:00
nevztahuje se
12/06/2015 16:00
19/06/2015 10:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2015/S 084-148651
Oznámení o zakázce
30/04/2015 00:00