Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Time limit for receipt of tenders has been extended until 17/09/2015
Název:
Biologická relevance rozsahu účinků (při zohlednění účinků v oblasti úmrtnosti, ...
Veřejný zadavatel:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum zveřejnění v TED:
12/05/2015
Lhůta pro podání nabídek:
17/09/2015
Stav:
Uzavřeno
Informace
OC/EFSA/PRAS/2015/01.
Biologická relevance rozsahu účinků (při zohlednění účinků v oblasti úmrtnosti, subletálních a reprodukčních účinků) pozorovaná ve studiích s obojživelníky a plazy s ohledem na dopady na populační úrovni u...
S cílem podpořit vývoj věcně dostatečného a robustního systému posuzování vědeckých rizik je nezbytné nashromáždit informace o biologické relevanci účinků (např. účinků v oblasti úmrtnosti, subletálních a reprodukčních účinků) pozorovaných v rámci laboratorních studií s ohledem na dopady na populační úrovni u obojživelníků a plazů. Cílem je získat základ pro návrh extrapolačních faktorů pro budoucí systémy posuzování rizik. Nashromážděné údaje budou později použity pro vypracování vazby mezi účinky pozorovanými při laboratorních studiích a účinky na populační úrovni a pro zřízení základu pro odvození spouštěcích hodnot pro posouzení na prvotním stupni, které vycházejí z laboratorních studií.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
12/05/2015 00:00
nevztahuje se
17/09/2015 23:59
24/09/2015 14:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2015/S 128-234421
Oprava
07/07/2015 00:00
2015/S 091-162598
Oznámení o zakázce
12/05/2015 00:00