Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Přehled literatury týkající se základních informací na podporu hodnocení rizik v...
Veřejný zadavatel:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum zveřejnění v TED:
12/05/2015
Lhůta pro podání nabídek:
31/08/2015
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
OC/EFSA/GMO/2015/01.
Přehled literatury týkající se základních informací na podporu hodnocení rizik v případě geneticky modifikovaných rostlin na bázi interference RNA.
Prostřednictvím této výzvy k účasti v nabídkovém řízení má EFSA v úmyslu opatřit si komplexní přehled literatury týkající se několika problematik spojených s hodnocením rizik identifikovaných během workshopu EFSA. Podrobné specifikace pro každou z těchto problematik naleznete v části 1.4 (níže) pro dané 3 hlavní oblasti hodnocení rizik geneticky modifikovaných organismů: molekulární charakterizace, bezpečnost potravin a krmiv a ekologická bezpečnost. Výsledek této systematické rešerže literatury / přehledu literatury podpoří úvahy v oblasti posuzování rizik v případě geneticky modifikovaných rostlin na bázi interference RNA.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
12/05/2015 00:00
nevztahuje se
31/08/2015 23:59
07/09/2015 00:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Přehled literatury týkající se vědeckých informacích o interferenci RNA na podporu molekulární charakterizace genetick modifikovaných rostlin na bázi intereference RNA
Molekulární charakterizace bere v úvahu všechny příslušné vědecké údaje o molekulární charakterizaci geneticky modifikované rostliny, např. zdroj a funkce dárce DNA, transformační metodu, uspořádání vložené DNA v místě vložení a expresi a stabilitu vložené DNA.
Položka 2
Přezkoumání literatury týkající se vědeckých informací o interferenci RNA na podporu hodnocení rizik potravin a krmiv geneticky modifikovaných rostlin na bázi interference RNA.
Hodnocení rizik potravin / krmiv se zaměřuje na hodnocení agronomických a fenotypových charakteristik, složení, toxicity, alergenicity a výživové hodnoty geneticky modifikovaných rostlin a/nebo odvozené potraviny či krmiva.
Položka 3
Přehled literatury týkající se vědeckých informacích o interferenci RNA na podporu hodnocení ekologických rizik v případě geneticky modifikovaných rostlin na bázi RNA
Posouzení ekologických rizik bere v úvahu prvky jako např. změny v persistenci (plevelnost) a schopnosti invaze v případě geneticky modifikované rostliny; potenciál pro genový přenos a jeho ekologické dopady; interakce mezi geneticky modifikovanou rostlinou a cílovými i necílovými organismy; vlivy na biogeochemické procesy a abiotické prostředí a dopady konkrétních kultivačních, řídicích a sklizňových postupů spojených s pěstováním geneticky modifikovaných rostlin.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2015/S 212-383987
Oprava
31/10/2015 00:00
2015/S 091-162599
Oznámení o zakázce
12/05/2015 00:00