Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Služby zaměřené na občanskou angažovanost a deliberaci
Veřejný zadavatel:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Datum zveřejnění v TED:
26/07/2021
Lhůta:
nevztahuje se
Stav:
Otevřít
Informace
JRC/IPR/2021/OP/1900-PIN
Služby zaměřené na občanskou angažovanost a deliberaci
JRC zvažuje rámcovou smlouvu s cílem poskytnout služby týkající se konceptualizace, přípravy a realizace aktivit souvisejících s občanskou angažovaností a deliberací, včetně deliberativních formátů, vedené Evropskou komisí a v úzké spolupráci s ní. To zahrnuje geografické stupnice od místních aktivit po aktivity v rámci více zemí. Současně je cílem těchto předběžných informací o zakázce (PIN) shromáždit informace z trhu týkající se budoucí výzvy k podávání nabídek. JRC žádá zainteresované poskytovatele služeb, a zejména poskytovatele služeb se značnými příslušnými odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi v dané oblasti, aby odpověděli na následující anonymní průzkum na adrese https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FWC_CitizenEngagementEU do 17. září 2021. Se všemi předloženými údaji bude nakládáno s přísnou důvěrností. Na odpovědi podané jiným způsobem nebude brán zřetel.
Služby
Plánovaná výzva k podání nabídek – zveřejnění v Úř. věst. S.
Otevřít
Zatrhnutý
Veřejná zakázka
Nejlepší pomĕr mezi cenou a kvalitou
4,500,000.00 EUR
4,500,000.00 EUR
79315000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
22121000
79315000
79952000
79421000
79300000
73300000
73210000
79419000
Podmínky účasti
Government Procurement Agreement (GPA) is applicable.
Mezníky
26/07/2021 00:00
nevztahuje se
07/10/2022
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2022/S 199-561215
Oprava
14/10/2022 00:00
2022/S 135-381604
Oprava
15/07/2022 00:00
2021/S 142-376785
Předběžné oznámení
26/07/2021 00:00