Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Provozní podpora pro činnosti v podobě monitorování stavu zemědělských plodin a ...
Veřejný zadavatel:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Datum zveřejnění v TED:
27/07/2021
Lhůta:
08/11/2021
Stav:
Uzavřeno
Informace
JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
Provozní podpora pro činnosti v podobě monitorování stavu zemědělských plodin a předpovídání výnosů (MARSOP)
Provádění článku 22 horizontálního nařízení společné zemědělské politiky REG (2013) 1306 o monitorování zemědělských zdrojů (MARS), JRC.D.5 poskytuje Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI) včasné, nezávislé a vysoce kvalitní informace o stavu a vývoji plodin, včetně kvantitativních prognóz zemědělských výnosů a produkce v EU a sousedních zemích. Tyto informace používá GŘ AGRI k zajištění bezpečnosti potravin a k rozhodování na zemědělských trzích.Provozní služby udržují provoz a další rozvoj systému pro předpovídání výnosů zemědělských plodin MARS (MCYFS) v rámci činností monitorování plodin ve Společném výzkumném středisku (JRC).Pro toto výběrové řízení jsou provozní služby pro systém pro předpovídání výnosů zemědělských plodin MARS (MCYFS) organizovány ve třech různých položkách.
Služby
Plánovaná výzva k podání nabídek – zveřejnění v Úř. věst. S.
Uzavřeno
Zatrhnutý
Není relevantní
nevztahuje se
7,500,000.00 EUR
77100000
Podmínky účasti
Mezníky
27/07/2021 00:00
08/11/2021 00:00
20/09/2021
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Agrometeorologické informace
Cílem položky č. 1 je získat a zpracovat agrometeorologické údaje pro příjem a použití v systému MARS. Zdroje meteorologických údajů, které mají být získány a zpracovány, jsou v zásadě dva: pozorované meteorologické údaje z meteorologických stanic v Evropě a modelové meteorologické údaje vytvořené v Evropském středisku pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) v různých dodacích lhůtách. Zpracování dat zahrnuje kontrolu kvality, prostorovou a časovou agregaci a příjem do systému MARS téměř v reálném čase.
Položka 2
Satelitní údaje
Položka č. 2 spočívá v podpoře infrastruktury dálkového snímání v rámci systému pro předpovídání výnosů zemědělských plodin MARS v případě různých světových oblastí včetně globálního pokrytí v případě některých produktů. Služba zahrnuje sběr dat, předběžné zpracování a výpočet odvozených produktů pro družice dálkového snímání METOP-AVHRR a produkty Copernicus.
Položka 3
Agronomické informace z modelů plodin
Služby v rámci této položky zahrnují zpracování modelů růstu plodin v téměř reálném čase v Evropě a dalších regionech světa na základě pozorovaných a/nebo simulovaných údajů o počasí v případě konkrétních cílových plodin. S modelovým výstupem se provádí statistická analýza s cílem předpovídat výnosy. Kontrola a zobrazování databáze a skladu JRC MARS obsahující agrometeorologické, agronomické a další související údaje prostřednictvím specializovaných nástrojů a služeb, jako je například prohlížeč JRC MARS, a šíření údajů a informací prostřednictvím uzpůsobených platforem, jako je například JRC MARS Explorer, jsou nedílnou součástí této položky č. 3.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2021/S 143-379167
Předběžné oznámení
27/07/2021 00:00
Související výzva k podávání nabídek
Referenční číslo nabídky Název Typ oznámení
JRC/IPR/2021/OP/1920
Provozní podpora pro činnosti v podobě monitorování stavu zemědělských plodin a ...
Oznámení o zakázce