Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Aktualizovaný soupis a hodnocení nástrojů politiky na ochranu půdy v členských s...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum zveřejnění v TED:
20/06/2015
Lhůta pro podání nabídek:
17/08/2015
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
ENV.B.1/SER/2015/0022.
Aktualizovaný soupis a hodnocení nástrojů politiky na ochranu půdy v členských státech EU.
Obecným cílem zakázky je dodat aktualizovaný a podrobný obrázek politik a opatření v EU, členských státech a – v případě potřeby – na regionální úrovni, přispívajících (přímo či nepřímo) k ochraně půdy. To je nutno doložit příslušnými důkazy a kvantifikovat v nejvyšší možné míře. Výsledek podpoří vznik základny pro všechny další návrhy opatření na úrovni EU, přičemž budou plně zohledněny zásady subsidiarity a proporcionality.Toto hodnocení bude vycházet z rozsáhlé informační základny sestavené v souvislosti s koncipováním a další realizací tématické strategie o půdě, jakož i dalších studií a hodnocení provedených v souvislosti s politikou EU (CAP, rámcové směrnice o vodě atd.).Zakázka se zaměří na opatření a právní nástroje řešící hlavní faktory ohrožení půdy (eroze, znehodnocování organické hmoty, znečištění, zakrytí půdy, ztráta půdní biodiverzity, zasolování, zhutňování a sesuvy půdy) a půdní funkce určené v rámci tematické strategie o půdě.Konkrétními cíli jsou:1) provést soupis politik souvisejících s půdou a legislativy na ochranu půdy na úrovni EU a ve 28 členských státech a v případě potřeby také v jejich regionech. Tento soupis musí rovněž určovat příslušné nezávazné nástroje, opatření a cíle (např. vnitrostátní strategii v oblasti půdy). Měla by pokrývat uplatňování současných, ale také chystaných politik.2) provést svěr informací hodnotících účinnost legislativy v oblasti půdy a opatření na ochranu půdy na úrovni členských států (včetně jejich regionů) a na evropské úrovni týkajících se stavu půdy.3) Na tomto základě provést průřezovou analýzu politik, která vymezí účinnost a nedostaky politik EU a vnitrostátních legislativ při řešení hrozeb a funkcí v oblasti půdy a podnítí diskuzi s odborníky z členských států a se zúčastněnými stranami ohledně ponaučení vyplývajících z tohoto inventarizačního počinu.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
20/06/2015 00:00
nevztahuje se
17/08/2015 16:00
31/08/2015 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2015/S 118-212395
Oznámení o zakázce
20/06/2015 00:00