Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Provedení zelené poradenské služby na podporu udržitelných investic („GREEN ASSI...
Veřejný zadavatel:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Datum zveřejnění v TED:
24/12/2021
Lhůta:
18/03/2022
Stav:
Uzavřeno
Informace
CINEA/2021/OP/0010-PIN
Provedení zelené poradenské služby na podporu udržitelných investic („GREEN ASSIST“)
Rozsah GREEN ASSIST může zahrnovat následující typy služeb organizovaných ve dvou položkách:1) návrh, vývoj a realizace nástrojů, postupů a procesů pro použití seznamu odborníků v rámci GREEN ASSIST. To zahrnuje realizaci, provoz a řízení seznamu odborníků, řízení a vyřizování žádostí o poradenskou podporu ze strany soukromých nebo veřejných příjemců, které veřejný zadavatel nashromáždil a poskytl zhotoviteli a které se týkají řízení, realizace a koordinace poskytování souvisejících služeb podpory;2) poskytnutí služeb konkrétní podpory pro GREEN ASSIST, jako je podpora posílení kapacity a investiční připravenosti organizací, environmentální a/nebo sociální udržitelnosti, strukturování a posuzování dopadů, zadávání zakázek, slučitelnost s pravidly státní podpory, rozvoj trhu a další analytické studie, komunikace a zvyšování povědomí.
Služby
Plánovaná výzva k podání nabídek – zveřejnění v Úř. věst. S.
Uzavřeno
Zatrhnutý
Není relevantní
nevztahuje se
30,000,000.00 EUR
71356200
Podmínky účasti
Mezníky
24/12/2021 00:00
18/03/2022 04:10
01/02/2022
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Samostatná rámcová smlouva na návrh, vývoj a realizaci nástrojů, postupů a procesů pro použití seznamu odborníků v rámci GREEN ASSIST
Položka č. 1 bude realizována prostřednictvím jediné rámcové smlouvy a prostřednictvím následných žádostí o služby a konkrétní zakázky. Bude realizována ve dvou krocích, ve fázi návrhu a ve fázi realizace, které mohou pro některé úkoly probíhat souběžně.
Položka 2
Vícestranná rámcová smlouva s opětným otevřením soutěže na poskytování poradenství ze strany poskytovatelů služeb v oblasti budování kapacit, rozvoje trhu, investiční poradenské podpory
Položka č. 2 bude realizována prostřednictvím vícestranné rámcové smlouvy s opětným zahájením soutěže. Při podpisu rámcové smlouvy nemusí být konkrétní služby, které mají být poskytnuty, ještě podrobně známy. Nabídka proto poskytne ilustrativní příklady povahy služeb, které se očekávají v rámci položky č. 2. CINEA poskytne podrobný popis cílů, rozsahu žádostí a činností, které budou provedeny při vypracování konkrétních žádostí o služby, na jejichž základě budou zainteresovaní zhotovitelé vyzváni k podání nabídek.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2022/S 005-005353
Oprava
07/01/2022 00:00
2021/S 250-658586
Předběžné oznámení
24/12/2021 00:00
Související výzva k podávání nabídek
Referenční číslo nabídky Název Typ oznámení
CINEA/2021/OP/0010
Vícestranná rámcová smlouva na provedení zelené poradenské služby na podporu udr...
Oznámení o zakázce