Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Rámcová smlouva COM 2015.
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG International Cooperation and Development (DEVCO)
Datum zveřejnění v TED:
19/08/2015
Lhůta pro podání nabídek:
26/10/2015
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
EuropeAid/137211/DH/SER/Multi.
Rámcová smlouva COM 2015.
Vícestranná rámcová smlouva na krátkodobé zakázky za účelem hodnocení, komunikace a organizování akcí v oblasti rozvojové spolupráce. Tato rámcová smlouva bude uzavřena s několika hospodářskými subjekty na dobu 2 let s možností obnovy nejvýše jednou za 2 roky.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
19/08/2015 00:00
nevztahuje se
19/10/2015 23:59
nevztahuje se
26/10/2015 23:59
04/11/2015 14:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1 Hodnocení Hodnocení geografických (regiony/země) strategií a programů spolupráce; tematické hodnocení většího počtu zemí; hodnocení vybraných politických otázek a možností pomoci, a to zejména operací v oblasti rozpočtové podpory. Podpora šíření výsledků: získaná ponaučení a hodnotící doporučení, podpora rozvoje vhodných metodických přístupů a nástrojů za účelem hodnocení.Hodnocení zahrne globální strategie EU a bude vyžadovat dobrou znalost metodiky EU pro hodnocení a přístupu Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD DAC) k hodnocení operací rozpočtové podpory. Obojí je k dispozici on-line na adrese: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-approach-and-methodology_en
Položka 2 Komunikace Tato položka zahrnuje komunikační činnosti, zejména kampaně pro zvyšování veřejného povědomí, služby sociálních médií, tvorbu nových nebo stávajících webových stránek a databází a strategií pro komunikaci a zviditelnění, tyto činnosti se mohou konat v zemích, které mají prospěch z mezinárodní spolupráce nebo vnější pomoci.
Položka 3 Organizování akcí To zahrnuje logistickou organizaci akcí, které se mohou konat v rámci Evropské unie nebo mimo ni. Tyto akce jsou organizovány převážně v kontextu realizace mezinárodní spolupráce nebo vnější pomoci a mohou vyžadovat následující služby: dopravu účastníků, rezervace hotelů a konferenčních místností, tlumočníků, stravování, veřejných osvětových činností atd.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2015/S 198-358450 Oprava 13/10/2015 00:00
2015/S 159-291592 Oznámení o zakázce 19/08/2015 00:00