Information om udbud

Titel:
Overvågning og analyse af de finske medier
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dato for offentliggørelse på Ted:
26/01/2022
Frist for modtagelse af bud:
04/03/2022
Status:
Lukket
Information
COMM/AWD/2022/50
Overvågning og analyse af de finske medier
Europa-Parlamentet iværksætter denne procedure med henblik på tildeling af en etårig rammeaftale vedrørende daglig overvågning af den skrevne presse (nationalt/regionalt), de audiovisuelle medier (radio, tv) og de væsentligste onlinemedier (internet). Denne kontrakt kan forlænges op til højst fire år.Formålet er at levere en aktuel og opdateret samling af daglig information i form af presseoversigter om, hvordan emner med relevans for Europa-Parlamentet og Den Europæiske Union rapporteres i medierne. Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation (DG COMM) søger at sikre, at det har det bedst mulige kendskab til mediedækning på tværs af EU om emner, der vedrører Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet og aktiviteter udført af formanden og medlemmer af Europa-Parlamentet. Medieanalyse vil i sidste ende hjælpe Europa-Parlamentet med bedre at kommunikere EU's politikker for EU-borgere og specifikke målgrupper. For at opnå dette skal Europa-Parlamentet delvist benytte sig af ekstern ekspertise og bistand.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
450,000.00 EUR
450,000.00 EUR
92400000
FI
Vilkår for deltagelse
Som beskrevet i udbudsmaterialet.
Som beskrevet i udbudsmaterialet.
Som beskrevet i udbudsmaterialet.
Som beskrevet i udbudsmaterialet.
Som beskrevet i udbudsmaterialet.
Tidslinje
26/01/2022 00:00
04/03/2022 17:00
08/03/2022 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2022/S 018-042408
Udbudsbekendtgørelse
26/01/2022 00:00