Information om udbud

Titel:
EIB's resiliensinitiativ — Serbien — UPFI (Urban Projects Finance Initiative) — ...
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/02/2022
Frist for modtagelse af bud:
25/03/2022
Status:
Lukket
Information
AA-010463-001
EIB's resiliensinitiativ — Serbien — UPFI (Urban Projects Finance Initiative) — Projektforberedelse, Teknisk bistand til bytransport og regenerering af jernbanekorridoren i Niš (Serbien)
Formålet med opgaven er at levere en planlægningsramme for investeringer i mobilitet og transport i Niš (Serbien) og for nyanvendelse og renovering af bybanekorridoren. Der skal udarbejdes en plan for bæredygtig bytransport, og et program med prioriterede investeringer skal fastlægges med henblik på finansiering fra EIB. Den anslåede kontraktgennemførelsesperiode er 15 måneder. Tjenesteyderen forventes at mobilisere to ledende eksperter med speciale i bytransport og byplanlægning samt anden rettidig ad hoc-ekspertise på kort sigt.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
499999.00 EUR
499999.00 EUR
71356200
RS
Tidslinje
16/02/2022 00:00
25/03/2022 12:00
25/03/2022 14:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2022/S 033-083401
Udbudsbekendtgørelse
16/02/2022 00:00