Information om udbud

19/10/2015: new submissiion deadline is 20/11/2015. 16/10/2015: The IP Rights provisions have been revised in the TS and in the draft contract. A new paragraph has been revised also in the Tender Specifications (pg. 17). The revised documents have been published.
Titel:
Indsamling af innovationsimpulser fra vækstlande.
Ordregivende myndighed:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/08/2015
Frist for modtagelse af bud:
20/11/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
EASME/H2020/2015/022.
Indsamling af innovationsimpulser fra vækstlande.
EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt. Formålet med denne tjenesteydelseskontrakt er at forsyne Den Europæiske Union med en række værktøjer, der gør det muligt for innovations- og handelsfremmende agenturer at levere bedre tjenester til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at virkeliggøre vækstmuligheder gennem engagement i målrettede innovationsaktiviteter i vækstlande.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
25/08/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
20/11/2015 23:59
27/11/2015 10:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Et læringsmiljø til forøgelse af kendskabet til interkulturel virksomhedskommunikation og den kulturelle dimension af markederne i vækstlandene
Fokus i parti 1 er egenevaluering og skabelse af bevidsthed i europæiske SMV'er og levering af baggrundsinformation om interkulturel kommunikation samt specifik information om virksomhedskultur i »kulturzoner«. Selvevalueringen, der skal udvikles, skal anvendes af individuelle arbejdsgivere eller ledelsesteamet i en virksomhed. Den skal forberede virksomheden/medarbejderen på engagementet i vækstlande. Den skal forsyne det personale, der skal interagere med forretningspartnere, fremtidige kunder eller forbrugere i vækstlande, med den nødvendige viden med henblik på at kunne genkende og håndtere den kulturelle dimension på markederne og i personlige interaktioner.
Parti 2
Indsamling, forståelse og fortolkning af vækstmarkedernes kulturelle dimension og specifikke behov »in situ« på vækstmarkedet
Fokus i parti 2 er den ledsagede, midlertidige nedsænkning af SMV'ers beslutningstagere i et vækstmarked med det formål at indsamle impulser til virksomhedens innovationsaktiviteter. Denne tjeneste skal tilbydes til udvalgte ledere af SMV'er, der har beføjelser til at træffe eller forberede beslutninger om den strategiske retning for virksomhedens innovationsaktiviteter.
Parti 3
Yde »ex-situ«-bistand til samarbejdet om nye værdikæder i vækstlande
Fokus i parti 3 er overførelsen af »markedsindsigt« til innovations- eller investeringsprojekter ved involvering af fagfæller/ledende brugere/forretningspartnere i udarbejdelsen af konkrete projekter om nye værdikæder. Denne tjeneste skal tilbydes til udvalgt ledende personale eller ledende eksperter, der udarbejder konkrete innovationsprojekter.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 202-365033
Berigtigelse
17/10/2015 00:00
2015/S 163-297795
Udbudsbekendtgørelse
25/08/2015 00:00