Information om udbud

Titel:
Medieovervågningsværktøjer og -tjenester til Det Europæiske Miljøagentur.
Ordregivende myndighed:
European Environment Agency (EEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
17/09/2015
Frist for modtagelse af bud:
30/10/2015
Status:
Lukket
Information
EEA/COM/15/006.
Medieovervågningsværktøjer og -tjenester til Det Europæiske Miljøagentur.
En vigtig del af Det Europæiske Miljøagenturs mandat er at sikre, at de miljøoplysninger, agenturet udarbejder, når dets hovedmålgrupper. I denne sammenhæng er det af afgørende betydning for Det Europæiske Miljøagentur at vurdere mediedækningen af agenturet i almindelighed og effektiviteten af dets medierelaterede indsats i særdeleshed.Det Europæiske Miljøagenturs pressekontor rapporterer om mediedækning til agenturets personale på ugebasis og udarbejder evalueringsrapporter efter offentliggørelsen af større rapporter, som indeholder oplysninger om omfanget af mediedækning, de væsentligste nævnte emner, skøn over potentiel rækkevidde, identifikation af de vigtigste artikler, der driver trafik til agenturets websted, og adskillige parametre for sociale medier.Det Europæiske Miljøagentur agter at indgå en rammekontrakt, der giver medieovervågningsværktøjer og -tjenester til daglig overvågning af online medier og muliggør rapportering og evaluering af Det Europæiske Miljøagenturs mediedækning.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
17/09/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
30/10/2015 16:00
06/11/2015 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 180-326134
Udbudsbekendtgørelse
17/09/2015 00:00