Information om udbud

Titel:
Klassificerede administrative støttetjenester
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for the Space Programme
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/06/2022
Frist for modtagelse af bud:
07/07/2022
Status:
Lukket
Information
EUSPA/OP/08/22
Klassificerede administrative støttetjenester
Formålet med udbuddet er at indgå multiple rammeaftaler med højst to (2) kontrahenter efter kaskadeprincippet pr. parti vedrørende levering af klassificerede administrative støttetjenester som beskrevet i nærværende udbudsspecifikationer.Udbuddet er opdelt i to (2) partier som følger:• Parti 1: »Klassificerede administrative støttetjenester til hovedkvarteret (Tjekkiet)«• Parti 2: »Klassificerede administrative støttetjenester til andre EUSPA-lokaliteter (Frankrig og Spanien)«.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
2
Rammeaftale
1,998,000.00 EUR
75100000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
03/06/2022 00:00
07/07/2022 23:59
11/07/2022 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
»Klassificerede administrative støttetjenester til hovedkvarteret (Tjekkiet)«
Omfanget af aktiviteterne vedrører levering af klassificeret (EUCI) administrativ støtte med i forbindelse med EUCI-tjenester til relevante organisatoriske enheder inden for EUSPA.Støtten vil bestå af følgende tjenesteydelser:a) tjenesteydelser i forbindelse med tilrettelæggelse af online/fysiske, uklassificerede/klassificerede møder og arrangementer i forbindelse med agenturets administrative funktion, dvs. udarbejdelse af dagsorden, udsendelse af invitationer og andre relevante tjenesterb) forskellige kontortjenester, f.eks. udarbejdelse af korrespondance, udarbejdelse af relevante referaterc) dokumentforvaltning (elektroniske og fysiske arkiver), anden administrativ støtte og kontoropgaverd) tjenesteydelser i forbindelse med tilrettelæggelse af forretningsrejser, bestilling af rejser og indkvartering samt behandling af refusionskrav i overensstemmelse med gældende reglere) administrative tjenester vedrørende virksomhedsanliggender efter behov (f.eks. vedligeholdelse af forskellige databaser, indsamling af efterspurgte input til diverse formål).Støtten kan omfatte andre administrative aktiviteter, der ikke er nævnt her. Omfanget af disse yderligere aktiviteter vil imidlertid være marginalt i forhold til ovennævnte aktiviteter.
Parti 2
Klassificerede administrative støttetjenester til hovedkvarteret (Frankrig og Spanien)
Omfanget af aktiviteterne vedrører levering af klassificeret (EUCI) administrativ støtte med i forbindelse med EUCI-tjenester til relevante organisatoriske enheder inden for EUSPA.Støtten vil bestå af følgende tjenesteydelser:a) tjenesteydelser i forbindelse med tilrettelæggelse af online/fysiske, uklassificerede/klassificerede møder og arrangementer i forbindelse med agenturets administrative funktion, dvs. udarbejdelse af dagsorden, udsendelse af invitationer og andre relevante tjenesterb) forskellige kontortjenester, f.eks. udarbejdelse af korrespondance, udarbejdelse af relevante referaterc) dokumentforvaltning (elektroniske og fysiske arkiver), anden administrativ støtte og kontoropgaverd) tjenesteydelser i forbindelse med tilrettelæggelse af forretningsrejser, bestilling af rejser og indkvartering samt behandling af refusionskrav i overensstemmelse med gældende reglere) administrative tjenester vedrørende virksomhedsanliggender efter behov (f.eks. vedligeholdelse af forskellige databaser, indsamling af efterspurgte input til diverse formål).Støtten kan omfatte andre administrative aktiviteter, der ikke er nævnt her. Omfanget af disse yderligere aktiviteter vil imidlertid være marginalt i forhold til ovennævnte aktiviteter.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2022/S 107-294664
Udbudsbekendtgørelse
03/06/2022 00:00