Information om udbud

Titel:
Gennemgang af offentliggjorte data om eksponering for pesticider for beboere og ...
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
29/09/2015
Frist for modtagelse af bud:
03/11/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
OC/EFSA/PRAS/2015/05 (Pesticides for residents and bystanders)
Gennemgang af offentliggjorte data om eksponering for pesticider for beboere og andre tilstedeværende og for miljørisikovurdering.
Formålet med opgaven er at indsamle alle offentliggjorte data i de seneste 25 år (fra 1.1.1990 og frem) om:— beboeres og andre tilstedeværendes eksponering for pesticider, herunder henvisninger i den offentlige høring til EFSA's vejledningsdokument samt indsamling og analyse af data, der indsamles og er tilgængelig for internationale organisationer (f.eks. det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur)— daglige luftkoncentrationer af stoffer baseret på damptryk— afdriftsværdier fra spray, frø og granulære anvendelser gennem indsamling og analyse af offentliggjorte artikler og andre data, der f.eks. foreligger som grå litteratur— aftagelige bladreststoffer gennem indsamling og analyse af offentliggjorte artikler og andre data, der f.eks. foreligger som grå litteratur.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
29/09/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
03/11/2015 23:59
03/11/2015 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 202-365031
Berigtigelse
17/10/2015 00:00
2015/S 188-340263
Udbudsbekendtgørelse
29/09/2015 00:00