Information om udbud

Titel:
It-rådgivning i forbindelse med udvikling, forvaltning og drift af rumlige datas...
Ordregivende myndighed:
European Environment Agency (EEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/10/2015
Frist for modtagelse af bud:
11/12/2015
Status:
Lukket
Information
EEA/IDM/15/016.
It-rådgivning i forbindelse med udvikling, forvaltning og drift af rumlige datastrømme.
Det Europæiske Miljøagentur ønsker som den ledende ordregivende myndighed i forbindelse med det interinstitutionelle udbud at indgå kontrakt med 1 kontrahent, der kan bistå agenturet og Europa-Kommissionen (navnlig GD for Miljø) som deltagende ordregivende myndighed med at yde it-tjenester og støtte vedrørende udvikling og drift af forskellige rumlige og tabeldatastrømme og levere praktisk undervisning i de anvendte softwarepakker.Det Europæiske Miljøagentur er ansvarlig for udvikling, implementering og drift af en række rumlige datastrømme og tabeldatastrømme, gennem hvilke landene indberetter data til agenturet. Når dataene med vellykket resultat er blevet leveret til agenturet, behandles dataene på forskellige trin og niveauer og udbredes til sidst til yderligere anvendelse.Europa-Kommissionen (navnlig GD for Miljø) kan kræve tjenester inden for denne rammekontrakt, når Det Europæiske Miljøagenturs infrastruktur anvendes til behandling og håndtering af data. Dette arbejde vil altid foregå i tæt samarbejde med agenturets tekniske personale med henblik på at sikre sammenhæng, gennemsigtighed og teknisk overensstemmelse i implementeringen.For yderligere oplysninger se afsnit 7 og 8 i udbudsmaterialet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
31/10/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
11/12/2015 16:00
18/12/2015 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 212-383990
Udbudsbekendtgørelse
31/10/2015 00:00