Information om udbud

Titel:
CO2-udslips- og konkurrenceevnevurdering.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/06/2012
Frist for modtagelse af bud:
17/08/2012
Status:
Lukket
Information
CLIMA.B.2/SER/2012/0019
CO2-udslips- og konkurrenceevnevurdering.
Direktiv 2003/87/EF som ændret i 2009 (emissionshandelsordningsdirektivet) fastsætter, at Kommissionen inden 31.12.2009 og herefter hver 5 år skal udarbejde en liste over sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for CO2-udslip på grundlag af kriterierne i artikel 10, litra a), i emissionshandelsordningsdirektivet. Kommissionen har udarbejdet den generelle metodologi i forbindelse med den første vedtagne liste over CO2-udslip i 2009 (Kommissionens afgørelse 2010/2/EU), som gælder for årene 2013 og 2014. For at kunne udarbejde listen, som skal gælde for årene 2015-2019, er det nødvendigt, at Kommissionen kontrollerer listen rettidigt, idet aktualiserede oplysninger inddrages. Eftersom kriterierne for inddragelse af en specifik sektor eller delsektor på listen over CO2-udslip er anført i emissionshandelsordningsdirektivet skal vurderingen af sektorer med henblik på udarbejdelsen af den anden liste over CO2-udslip (gyldig for årene 2015–2019) foretages på grundlag af de samme kriterier, der blev anvendt for den første liste over CO2-udslip og de årlige tilføjelser. I henhold til direktivet skal der anvendes data fra de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for dataindsamlingen. Den kan være nødvendigt at foretage enkelte ændringer til metodologien, herunder visse antagelser, der blev anvendt til udarbejdelsen af den første liste.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
22/06/2012 00:00
Finder ikke anvendelse
17/08/2012 23:59
28/08/2012 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2012/S 118-194444
Udbudsbekendtgørelse
22/06/2012 00:00