Information om udbud

Titel:
15.CAT.OP.120 Forretningsplan vedrørende »multikrypteringsmiljø«.
Ordregivende myndighed:
European Defence Agency (EDA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
21/10/2015
Frist for modtagelse af bud:
30/11/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
15.CAT.OP.120.
15.CAT.OP.120 Forretningsplan vedrørende »multikrypteringsmiljø«.
Den kommende forretningsplan har som formål at analysere konsekvenser for implementering af et »multikrypteringsmiljø« til aktiviteter vedrørende fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, hvilke muliggør en sikker informationsudveksling for multiple sikkerhedsdomæner. Denne forretningsplan vil tage højde for spørgsmål, der er identificeret i forundersøgelsen, med henblik på at tilbyde muligheder for en sikker udveksling af informationer mellem aktører inden for fælles sikkerheds- og forsvarspolitik i et »multikrypteringsmiljø« og samtidig håndtering af tværfaglige forretningsspørgsmål. Et sådant miljø er højt prioriteret både hvad angår sikkerheden i forbindelse med forsyningen og innovation.Et »multikrypteringsmiljø« kan beskrives som de driftsmæssige forhold, inden for hvilke multiple og forskelligartede sikkerhedsdomæner fungerer og anvendes sammen med behovet for udveksling af informationer. Kompleksiteten skyldes, at der kan eksistere forskellige niveauer i forbindelse med klassifikationer af informationssikkerhed, og at der dermed er indsat forskellige sikkerhedsmekanismer i hvert enkelt domæne. Krypteringsforvaltning er af afgørende betydning for at bevare effektiviteten, robustheden og fleksibiliteten i forbindelse med telekommunikations- og informationssystemer vedrørende fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
21/10/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
30/11/2015 17:00
01/12/2015 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2015/S 204-369567 Udbudsbekendtgørelse 21/10/2015 00:00