Information om udbud

Titel:
HL-1276 RAY Vedligeholdelse og forbedringer.
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/10/2015
Frist for modtagelse af bud:
27/11/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
HL-1276.
HL-1276 RAY Vedligeholdelse og forbedringer.
Den Europæiske Investeringsbank er forpligtet til at opfylde bedste markedspraksisser, herunder vedtagelse af Basel III-krav (søjle 1 og 2). Banken er stort set i overensstemmelse med kapitalkravsforordningen og -direktivet (CRR/CRD IV) og er i øjeblikket ved at finjustere gennemførelsen af avancerede interne vurderinger af kreditrisiko under Basel III, søjle 1.I denne sammenhæng søger banken en tjenesteyder, der skal supplere internt arbejde for at gennemføre ekstra funktionaliteter i dets Basel III, søjle 1-kreditrisikoberegner (Moody's RiskAuthority) og vedligeholdelse deraf.Tjenesteyderen skal:— rådgive om gennemførelsen af de foreslåede ændringer til den regulatoriske kapitalberegning i Moody's RiskAuthority— udarbejde funktionsrelaterede specifikationer og beskrive processen og systemmæssige udviklinger, der er nødvendige til de foreslåede ændringer af den regulatoriske kapitalberegning i Moody's RiskAuthority— samarbejde med dataejere til at sikre passende dataindsamling for den regulatoriske kapitalberegning— udføre faktisk funktionsrelateret implementering og vedligeholdelse af den regulatoriske kapitalberegning i Moody's RiskAuthority— samarbejde med bankens it-afdeling for at gennemføre alle ønskede ændringer, når der er behov for dette— afprøve relaterede it-udviklinger, inklusive i forbindelse med ændringer/integration af opstrømsapplikationer, oprettelse af og opfølgning på problemmeddelelser— udarbejde relevant dokumentation til brug for Den Europæiske Investeringsbank.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
16/10/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
27/11/2015 23:59
Finder ikke anvendelse
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 201-363405
Udbudsbekendtgørelse
16/10/2015 00:00