Information om udbud

Titel:
Rammekontrakt om indsamling af jordbaserede observationer til brug ved validerin...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/11/2015
Frist for modtagelse af bud:
12/01/2016
Status:
Lukket
Information
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
Rammekontrakt om indsamling af jordbaserede observationer til brug ved validering af Copernicus' globale landprodukter.
Den »globale landkomponent i GMES-landtjenesten« (GIO-GL) i Copernicus' europæiske jordovervågningsprogram (tidligere defineret som GMES), der styres af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er, indledte sine første operationelle aktiviteter (GIO) efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22.9.2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013).Det fuldt operationelle program (2014-2020) indledtes i medfør af Copernicusforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3.4.2014 om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010).I Copernicusforordningen er der en særlig henvisning i artikel 6, stk. 2, til de jordbaserede data til validering af jordobservationsprodukter:— levering af in situ-data til kalibrering og validering af særlige missionsobservationer— levering, arkivering og formidling af bidragende missionsdata til supplering af de særlige missionsdata.GBOC-GL-opgaver kan indgå i 1 trin, bl.a. til at gøre det nemmere for brugere at bedømme GIO's og Copernicus' arealregistreringers egnethed til formålet.Anvendelsesområdet for nærværende udbud om GBOC-GL omfatter:i) indsamling af eksisterende flerårige jordbaserede målinger og erhvervelse af fremtidige jordbaserede målinger efter klart definerede og anerkendte fremgangsmåderii) implementering og vedligeholdelse af en database over observationerne og supplerende data og en webbaseret platform, der giver brugerne adgang til de ovenfor definerede datasæt og tilhørende metadata.Tjenesteydelsen er opdelt i 3 komponenter:1) indsamling af flerårige jordbaserede målinger, herunder historiske tidsserier, fra eksisterende lokaliteter2) erhvervelse af flerårige jordbaserede målinger for yderligere lokaliteter3) datadistribution til brugere i forbindelse med validering af landprodukter.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
04/11/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
12/01/2016 23:59
19/01/2016 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 107-189998
Berigtigelse
04/06/2016 00:00
2015/S 213-387534
Udbudsbekendtgørelse
04/11/2015 00:00