Information om udbud

Titel:
Levering af lægetjenester til Cedefop og ENISA
Ordregivende myndighed:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/06/2022
Frist for modtagelse af bud:
08/07/2022
Status:
Lukket
Information
AO/DRS/GBACH/MedicalServices/003/22
Levering af lægetjenester til Cedefop og ENISA
Nærværende udbud vedrører levering af lægetjenester i forbindelse med lægeundersøgelser før ansættelsen af kandidater, årlige lægeundersøgelser samt en række generelle, forebyggende og arbejdsmedicinske tjenester til Cedefops og ENISA's nuværende og fremtidige medarbejdere. Cedefop handler på egne vegne for parti 1 og på vegne af ENISA for parti 2.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
2
Rammeaftale
85120000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
07/06/2022 00:00
08/07/2022 15:59
11/07/2022 12:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Levering af lægetjenester til Cedefop
Maksimumsbudgettet for de ønskede tjenesteydelser er 300 000 EUR over en fireårig periode.
Parti 2
Levering af lægetjenester til ENISA
Maksimumsbudgettet for de ønskede tjenesteydelser er 300 000 EUR over en fireårig periode.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2022/S 108-303757
Udbudsbekendtgørelse
07/06/2022 00:00