Information om udbud

Titel:
FRANET — Dataindsamling og forskning vedrørende spørgsmål om grundlæggende retti...
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/06/2022
Frist for modtagelse af bud:
21/07/2022
Status:
Lukket
Information
F-SE-22-T02
FRANET — Dataindsamling og forskning vedrørende spørgsmål om grundlæggende rettigheder (Parti 7-IE og Part 19-NL)
FRANET — Dataindsamling og forskning vedrørende spørgsmål om grundlæggende rettigheder (Parti 7-IE og Part 19-NL).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
2
Rammeaftale
http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement
1,280,000.00 EUR
79315000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
20/06/2022 00:00
21/07/2022 17:00
25/07/2022 10:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 7
Irland
Dataindsamling og forskning vedrørende spørgsmål om grundlæggende rettigheder på nationalt plan.
Parti 19
Nederlandene
Dataindsamling og forskning vedrørende spørgsmål om grundlæggende rettigheder på nationalt plan.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2022/S 117-328858
Udbudsbekendtgørelse
20/06/2022 00:00