Information om udbud

Due to minor clerical inconsistencies, a new version of App.TS.D - Quality Criterion and Price was published, fully aligned to the content of the Tender Specifications document.
Titel:
Horisontale IKT-tjenester
Ordregivende myndighed:
European Maritime Safety Agency
Dato for offentliggørelse på Ted:
09/11/2022
Frist for modtagelse af bud:
07/02/2023
Status:
Lukket
Information
EMSA/OP/3/2022
Horisontale IKT-tjenester
Kontrakterne på grundlag af dette udbud skal hovedsageligt støtte områder vedrørende projektledelse og forretningsanalyse på IT-området. De skal også yde støtte til andre interne IT-områder, som der forventes behov for, som supplement til EMSA's interne kapaciteter, nemlig på områder som f.eks.: virksomhedsarkitektur; IT-sikkerhed; datavidenskab og dataforvaltning; it-udvikling og vedligeholdelse af IT-løsninger og anden teknisk ekspertise, der kræves til effektiv forvaltning af IT-porteføljen.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
5
Rammeaftale
3,850,000.00 EUR
72000000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
09/11/2022 00:00
07/02/2023 16:00
09/02/2023 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Projektledelse og IT-rådgivning
Tjenesteydelserne under dette parti består af udførelse af opgaver inden for IT-udvikling, -vedligeholdelse og -drift af EMSA's nuværende og fremtidige digitale tjenester, for hvilke der allerede findes eller vil blive indgået kontrakter om udvikling, vedligeholdelse og/eller drift.
Parti 2
Informationssikkerhed
Sikkerhedsrådgivning og tilhørende aktiviteter i henhold til de offentliggjorte udbudsdokumenter (parti 2).
Parti 3
Støttetjenester vedrørende dataforvaltning
EMSA forvalter en række maritime digitale tjenester for medlemsstaternes og EU-organernes operationelle brugere. Disse tjenester har et højt tilgængelighedsniveau og leveres via front ender (grafiske brugergrænseflader) eller system-til-system-webtjenester (S2S — System to System) og API'er. Disse tjenester behandles og bygger på flere datasæt og datalagre. Generelt skal der udvikles en datavarehusorganisation, produkter og tjenester gennem indsamling af oplysninger og data fra en lang række operationelle systemer og eksterne datakilder. Et datalager skal konsolidere og omdanne rådata til forretningsobjekter for at støtte forretningsbeslutninger på en optimal måde ved at muliggøre dataanalyse og rapportering på forskellige aggregerede niveauer.
Parti 4
Teknisk ekspertise
Tjenesteydelserne består af udførelse af opgaver inden for IT-teknisk ekspertise i henhold til bestemmelserne i de offentliggjorte udbudsdokumenter (parti 4).
Parti 5
Tjenesteydelser i forbindelse med et forvaltet sikkerhedsoperationscenter (SOC)
Drift og løbende forbedring af EMSA's sikkerhedsoperationscenter som en forvaltet tjeneste vedrørende cybersikkerhedsovervågning og undersøgelse af cybersikkerhedshændelser, hændelsesrespons og genopretning i døgndrift, 365 dage om året, samt forbedring af SOC.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2022/S 216-621450
Udbudsbekendtgørelse
09/11/2022 00:00