Information om udbud

Titel:
Fora for bæredygtig energiinvestering: støtte til et investeringsmomentum i EU.
Ordregivende myndighed:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dato for offentliggørelse på Ted:
15/12/2015
Frist for modtagelse af bud:
14/03/2016
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
EASME/H2020/EE/2015/029.
Fora for bæredygtig energiinvestering: støtte til et investeringsmomentum i EU.
De bæredygtige energiinvesteringer er på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelige til at opnå EU's klima- og energimål for 2020 og 2030, særligt hvad angår energieffektivitet. Mange faktorer ligger til grund for dette, hvilket påvirker både efterspørgslen og udbuddet af de bæredygtige energiinvesteringer.Denne kontrakt vedrører den utilstrækkelige kapacitet og mangel på samarbejde mellem offentlige og private interessenter på nationalt plan til at udvikle store investeringsprogrammer og finansieringsordninger. Ved kontraktens udløb skal situationen være ændret i hver af de udpegede medlemsstater, som følger:— De vigtigste offentlige og private interessenter er begyndt at samarbejde om bæredygtig energifinansiering gennem deltagelse i en første rundbordssamtale og har fastlagt grundlaget for et langfristet samarbejde inden for rammerne af en »rundbordssamtale om national bæredygtig energifinansiering«. Dette samarbejde har til formål at udvikle en fælles forståelse af problemstillinger, udvikle køreplaner til forbedring af adgangen til finansiering af bæredygtige energiinvesteringer samt foreslå udviklinger i politiske og lovgivningsmæssige rammer. Desuden er formålet med udbuddet at danne en systematisk dialog og et samarbejde mellem hovedinteressenter på nationalt plan til sikring af en sammenhængende forbindelse mellem politik, marked og finansiering.— Offentlige myndigheder og private aktører har øget deres kapacitet til at udvikle store investeringsprogrammer på baggrund af innovative finansieringsløsninger og involvering (i stor udstrækning) af privat finansiering.Kontrakten sigter mod at tilrettelægge udvekslinger af bedste praksisser mellem interessenter, der arbejder i forskellige lande, om emner, der er relateret til finansiering af bæredygtig energi.De specifikke mål med kontrakten vil være følgende:1. udløse et momentum og starte et systematisk samarbejde mellem nøgleinteressenter på området for finansiering af bæredygtig energi på nationalt plan, primært gennem tilrettelæggelse af rundbordssamtaler og opfølgning heraf2. kapacitetsopbygning vedrørende udvikling og bæredygtige energiinvesteringer ved hjælp af en bred promovering af vellykkede eller lovende investeringsprojekter i EU (men altid af relevans for sammenhængen i det pågældende land)3. tilrettelæggelse af netværksarrangementer i EU.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
15/12/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
14/03/2016 23:59
23/03/2016 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 242-438489
Udbudsbekendtgørelse
15/12/2015 00:00