Information om udbud

Titel:
Levering af strategiske kommunikationstjenester til Det Europæiske Miljøagentur.
Ordregivende myndighed:
European Environment Agency (EEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/12/2015
Frist for modtagelse af bud:
15/01/2016
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
EEA/COM/15/008.
Levering af strategiske kommunikationstjenester til Det Europæiske Miljøagentur.
Et vigtigt element i Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) mandat består i at skabe kendskab og tilgængelighed til agenturets miljøinformationer, der skal være letforståelige for potentielle brugere.EEA har udarbejdet en »Kommunikationsramme«, der skitserer, hvordan agenturets kommunikationsaktiviteter skal støtte EEA's flerårige arbejdsprogram, der dækker årene 2014-2018.Kommunikationsrammen søger at operationalisere disse mål og formål med henblik på at forbedre indholdet og forbedre adgangen, tilgængeligheden og brugen af miljøinformation, der leveres af EEA. Dette skal ske gennem formulering af »nøglehistorier«, der definerer (i store træk) nøglemålgrupper og udarbejdelse af en liste over prioriterede arbejdsområder. I forbindelse med udførelsen af dets kommunikationsaktiviteter supplerer EEA regelmæssigt de interne ressourcer med eksterne tjenesteyderes kapaciteter og specialiserede kompetence — også på området for strategisk kommunikation.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
03/12/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
15/01/2016 16:00
26/01/2016 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 234-424503
Udbudsbekendtgørelse
03/12/2015 00:00