Information om udbud

Titel:
Rammetjenesteydelseskontrakt om levering af en undersøgelse vedrørende »Cyberrob...
Ordregivende myndighed:
European Defence Agency (EDA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
12/08/2022
Frist for modtagelse af bud:
22/09/2022
Status:
Lukket
Information
22.ISE.OP.229
Rammetjenesteydelseskontrakt om levering af en undersøgelse vedrørende »Cyberrobusthed til luftfartsområdet og undersøgelse af gennemførligheden af et cyberøvelse inden for luftfart (Crucial Hints)«
»Cyberrobusthed under betragtning af rationalisering af kommunikation, navigation og overvågning, innovationer fra udviklende teknologi, AI/maskinlæring, lavtærskelshændelser (Hybride trusler), herunder udfordringer inden for elektromagnetiske aktiviteter, radiospektrum, forsyningskædesikkerhed og cyberøvelser inden for luftfart« (Cyber Resilience Under Consideration of Cs rationalisation, Innovations by emerging tech, Al/ML, Low-threshold events (Hybrid Threat), Including challenges in EMA, radio spectrum, supply chain Security and aviation cyber exercises).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://www.eda.europa.eu/procurement
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
500,000.00 EUR
73000000
BE
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
12/08/2022 00:00
22/09/2022 17:00
23/09/2022 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2022/S 155-438805
Udbudsbekendtgørelse
12/08/2022 00:00