Information om udbud

Titel:
Indkøb af tjenesteydelser i forbindelse med administrative undersøgelser til eu-...
Ordregivende myndighed:
European Agency for the Operational Management of Large-ScaleITSystemsin the Are...
Dato for offentliggørelse på Ted:
26/09/2022
Frist for modtagelse af bud:
07/11/2022
Status:
Lukket
Information
LISA-2021-OP-04
Indkøb af tjenesteydelser i forbindelse med administrative undersøgelser til eu-LISA
Formålet med dette udbud er indkøb af tjenesteydelser i forbindelse med administrative undersøgelser til eu-LISA. Formålet med dette udbud er navnlig levering af tjenesteydelser i forbindelse med administrative undersøgelser til agenturet i overensstemmelse med bilag IX »Disciplinærsager« til personalevedtægten og eu-LISA's bestyrelses afgørelse nr. 2022-081 af 24. marts 2022 om generelle gennemførelsesbestemmelser for gennemførelsen af administrative undersøgelser og disciplinærsager, som gennemføres for at få kendskab til de faktiske forhold og vurdere, om der er begået en forseelse.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
https://www.eulisa.europa.eu/procurements
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
160,000.00 EUR
160,000.00 EUR
79100000
EE
Vilkår for deltagelse
Som angivet i udbudsdokumenterne.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
26/09/2022 00:00
07/11/2022 17:00
08/11/2022 14:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2022/S 185-522540
Udbudsbekendtgørelse
26/09/2022 00:00