Information om udbud

Titel:
MHA-1292 Revisionsopgave med relation til globale nye vækstmarkeder.
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/12/2015
Frist for modtagelse af bud:
22/02/2016
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
MHA-1292.
MHA-1292 Revisionsopgave med relation til globale nye vækstmarkeder.
Konsortiet for databaser om risici i de globale nye vækstmarkeder (GEMs), der oprindeligt blev etableret som et fælles tiltag af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC), omfatter en omfattende database over kreditrisikooplysninger om operationer på nye markeder med i øjeblikket 11 deltagende institutioner. Andre medlemmer af GEMs-konsortiet er Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBGU), Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB), Den Interamerikanske Udviklingsbank (IADB), Den Asiatiske Udviklingsbank (ADB), Den Nederlandske Udviklingsbank (FMO), Sortehavsområdets Handels- og Udviklingsbank (BSTDB), Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Den Islamiske Udviklingsbank (IsDB) og Agence Française de Développement (AFD). Det primære formål med denne database er at levere puljede data om hyppigheden af kreditmisligholdelser i projekter finansieret af de deltagende organisationer og inddrivelsesprocenter fra misligholdte projekter. I øjeblikket har GEMs-risikodatabasen over 7 000 modparter, ca. 1 500 misligholdelsestilfælde og næsten 1 500 løste kontrakter.Medlemmerne af de deltagende institutioner i GEMs-konsortiet mødes to gange årligt for at drøfte eventuelle forbedringer for en bred vifte af emner.GEMs-konsortiet (Global Emerging Market Credit Data) fik sin metodologi og datakvalitet valideret i begyndelsen af 2009, hvor de eneste institutioner, der bidrog med oplysninger, var EIB og IFC.Anden uafhængige validering af konsortiet blev foretaget i 2013 med fokus på forslag, ændringer og rådgivning om definitioner og deres anvendelse.Nu søger GEMs-konsortiet ekstern validering både med hensyn til datakvalitet og metodologi samt vedrørende kalibreringsopgaven.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
23/12/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
22/02/2016 23:59
Finder ikke anvendelse
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 248-450614
Udbudsbekendtgørelse
23/12/2015 00:00