Information om udbud

Titel:
Koordinering af sundhed og sikkerhed i forbindelse med opførelsen af EIB's nye b...
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/11/2022
Frist for modtagelse af bud:
14/12/2022
Status:
Lukket
Information
CFT-1706
Koordinering af sundhed og sikkerhed i forbindelse med opførelsen af EIB's nye bygning i Luxembourg
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) agter at tildele en tjenesteydelseskontrakt om levering af koordineringstjenester vedrørende sundhed og sikkerhed i forbindelse med bygge- og anlægsfasen for EIB's nye bygning i Luxembourg og i overensstemmelse med storhertugdømmets forordning af 27. juni 2008 om de minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed, der skal gennemføres på midlertidige eller mobile byggepladser. Tjenesteydelseskontraktens varighed er 31 måneder + mulighed for op til 12 yderligere måneder i tilfælde af, at arbejderne udvides.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
71317200
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71317210
Vilkår for deltagelse
Se afsnit 1.7.1 i udbudsmaterialet for at få en detaljeret beskrivelse.Krav til godkendelse/udelukkelse:a) Tilbudsgiveren skal godtgøre relevant erfaring med to (2) tjenesteydelseskontrakter, der er igangværende eller fuldført inden for de seneste fem (5) år forud for sidste frist for afgivelse af bud, vedrørende sundheds- og sikkerhedskoordineringstjenester i bygge og anlægsfasen i forbindelse med byggepladser af en værdi på mindst 40 000 000 EUR, herunder mindst ét højhus (dvs. mindst seks etager over jordplan).b) Tilbudsgiveren skal anvende et passende kvalitetsstyringssystem til arkitektur- og/eller ingeniørrådgivning, der er attesteret i henhold til EN ISO 9001 eller en tilsvarende europæisk eller international standard.c) Tilbudsgiveren skal have mindst to certificerede sundheds- og sikkerhedskoordinatorer på niveau C, der er direkte ansat, som defineret i storhertugdømmets forordning af 9. juni 2006 og i arbejdsloven, artikel L. 312-8 (6). d) Tilbudsgiveren skal have en erhvervsansvarsforsikring, der dækker risici og ansvar for et beløb på mindst 300 000,00 EUR.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
16/11/2022 00:00
14/12/2022 15:00
15/12/2022 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2022/S 224-644852
Berigtigelse
21/11/2022 00:00
2022/S 221-635017
Udbudsbekendtgørelse
16/11/2022 00:00