Information om udbud

Titel:
Opsamling af affald i havet: pilotprojekt »Fiskeri efter affald«.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
17/07/2012
Frist for modtagelse af bud:
10/09/2012
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
ENV.D.2/SER/2012/0039
Opsamling af affald i havet: pilotprojekt »Fiskeri efter affald«.
Dette pilotprojekt handler om affald, der allerede er i havmiljøet. Formålet med pilotprojektet et at bistå EU-medlemsstaterne med at nå målsætningen, der er fastsat i havstrategirammedirektivet (2008/56/EF), som sigter mod at nå en god miljøstatus for EU's havvand i 2020 med hensyn til affald i havet gennem miljømæssige tiltag, idet et system for innovativ indsamling og opsamling skal anvendes. Programmets målsætninger er: vurdering af bedste praksis; oprettelse af »Fiskeri efter affald«-projekter; udbredelse af resultaterne.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
17/07/2012 00:00
Finder ikke anvendelse
10/09/2012 16:00
24/09/2012 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2012/S 135-223965 Udbudsbekendtgørelse 17/07/2012 00:00