Information om udbud

Titel:
Levering af kontormøbler til Det Europæiske Miljøagentur.
Ordregivende myndighed:
European Environment Agency (EEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
02/07/2016
Frist for modtagelse af bud:
12/08/2016
Status:
Lukket
Information
EEA/ADS/16/002.
Levering af kontormøbler til Det Europæiske Miljøagentur.
Det Europæiske Miljøagentur ønsker at indgå en rammekontrakt om vareindkøb vedrørende køb af møbler til agenturets konferencelokale samt beslægtede tjenesteydelser såsom nedtagning og bortskaffelse af de nuværende forældede møbler, samling og installering af de nye møbler, demonstration af anvendelsen af møblerne samt teknisk support i garantiperioden. Desuden ønsker Det Europæiske Miljøagentur efter behov at udskifte allerede installerede møbler i dets kontorer og mødelokaler.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
02/07/2016 00:00
12/08/2016 16:00
22/08/2016 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 126-224589
Udbudsbekendtgørelse
02/07/2016 00:00