Information om udbud

Titel:
Levering, oplagring og forsendelse af personlige værnemidler (PV) til sundhedspe...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/03/2016
Frist for modtagelse af bud:
09/05/2016
Status:
Lukket
Information
SANTE/2016/C3/008
Levering, oplagring og forsendelse af personlige værnemidler (PV) til sundhedspersonale, som måtte have behov for at håndtere smitsomme sygdomme med store konsekvenser.
Denne udbudsprocedure vedrører indkøb, oplagring og forsendelse af personlige værnemidler (PV) til sundhedspersonale, som måtte have brug for at håndtere smitsomme sygdomme med store konsekvenser, i europæiske sundhedsinstitutioner.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
18/03/2016 00:00
09/05/2016 16:00
18/05/2016 09:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Personlige øjenværn
3 typer personlige øjenværn ønskes leveret: gastætte, stænkbeskyttelse, ansigtsskærm (se udbudsmaterialet).
Parti 2
Åndedrætsværn
Filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler: klassificering FFP1, FFP2, FFP3 (se udbudsmaterialet).
Parti 3
Beskyttelseshandsker
3 typer beskyttelseshandsker ønskes leveret: — beskyttelseshandsker mod kemiske stoffer og mikroorganismer (førstelagshandsker) — beskyttelseshandsker mod kemiske stoffer og mikroorganismer (andetlagshandsker) — beskyttelseshandsker med kemiske stoffer. (Se udbudsmaterialet).
Parti 4
Beskyttelsesbeklædning mod smitsomme agenter
Beskyttelsesbeklædning mod smitsomme agenter: overalls og separat hætte med krave (se udbudsmaterialet).
Parti 5
Arbejdsfodtøj
Arbejdsfodtøj (se udbudsmaterialet).
Parti 6
Beklædning til hospitalsfunktioner
Beklædning til hospitalsfunktioner: engangsforklæder, uigennemtrængelige operationskitler, overtrækskitler.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 055-091134
Udbudsbekendtgørelse
18/03/2016 00:00