Information om udbud

Titel:
Gennemførelse af seminarer, der skal gøre dommere og aktører inden for retsvæsen...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dato for offentliggørelse på Ted:
02/07/2016
Frist for modtagelse af bud:
19/09/2016
Status:
Lukket
Information
JUST/2016/RDIS/PR/EQUA/0014.
Gennemførelse af seminarer, der skal gøre dommere og aktører inden for retsvæsenet bevidste om EU's lovgivning om ligestilling mellem mænd og kvinder.
Det overordnede mål med seminarerne er at øge bevidstheden om og fremme udbredelsen af oplysninger om EU-lovgivningen om ligestilling mellem mænd og kvinder blandt dommere og retsvæsenets aktører i EU og i de ansøgerlande og EØS-/EFTA-lande, der har besluttet at deltage i REC-program (program for rettigheder, ligestilling og medborgerskab). De umiddelbare mål for seminarerne er som følger: — at øge deltagernes bevidsthed og forståelse af de centrale principper for og begreber i EU's lovgivning om ligestilling mellem mænd og kvinder. — at give indsigt i Den Europæiske Unions Domstols vigtigste retspraksis — at drøfte problemer med deltagerne, der kan opstå i forbindelse med fortolkningen af specifikke bestemmelser ud fra tænkte og faktiske eksempler.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i punkt I.3.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
02/07/2016 00:00
19/09/2016 12:00
21/09/2016 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 126-224622
Udbudsbekendtgørelse
02/07/2016 00:00