Information om udbud

Titel:
Rammeaftale vedrørende undersøgelser og teknisk bistand inden for området for bi...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dato for offentliggørelse på Ted:
11/08/2023
Frist for modtagelse af bud:
28/09/2023
Status:
Lukket
Information
GROW/2023/OP/0019
Rammeaftale vedrørende undersøgelser og teknisk bistand inden for området for bilemissioner
Gennemførelsen af Euro 7 og støtten til de bredere spørgsmål i forbindelse med typegodkendelseslovgivningen med hensyn til emissioner af luftforurenende stoffer og støj kræver særlig ekspertise og ressourcer. Formålet med denne multiple rammeaftale er at sikre levering af tilstrækkelig ekstern ekspertise vedrørende emissioner og adgang til tekniske ressourcer, data og tjenester.De specifikke tjenesteydelser, der skal leveres, vil bestå i gennemførelse af undersøgelser, udførelse af test, indsamling af data, udarbejdelse af sammenfattende rapporter, levering af adgang til og analyse af publikationer og emissionsdata inden for de områder, der er omfattet af rammeaftalen, og proaktivt at indgå i en dialog med interessenter. Kontrahenten kan blive anmodet om at udføre undersøgelser og yde teknisk bistand på ethvert af de områder, der kan blive genstand for et lovgivningsforslag fra Kommissionen på området for emissioner (herunder forurenende stoffer, støj og CO2) og brændstofforbrug (herunder både lette og tunge køretøjer).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
2
Rammeaftale
12,000,000.00 EUR
71621000
Vilkår for deltagelse
Se venligst udbudsdokumenterne.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
11/08/2023 00:00
28/09/2023 18:00
29/09/2023 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Parti 1: Måling af emissioner fra køretøjer
Rammeaftale vedrørende undersøgelser og teknisk bistand inden for området for bilemissioner — parti 1 — Måling og modellering af emissioner fra køretøjerGennemførelsen af Euro 7 og støtten til de bredere spørgsmål i forbindelse med typegodkendelseslovgivningen med hensyn til emissioner af luftforurenende stoffer og støj kræver særlig ekspertise og ressourcer. Formålet med denne multiple rammeaftale er at sikre levering af tilstrækkelig ekstern ekspertise vedrørende emissioner og adgang til tekniske ressourcer, data og tjenester.De specifikke tjenesteydelser, der skal leveres, vil bestå i gennemførelse af undersøgelser, udførelse af test, indsamling af data, udarbejdelse af sammenfattende rapporter, levering af adgang til og analyse af publikationer og emissionsdata inden for de områder, der er omfattet af rammeaftalen, og proaktivt at indgå i en dialog med interessenter. Kontrahenten kan blive anmodet om at udføre undersøgelser og yde teknisk bistand på ethvert af de områder, der kan blive genstand for et lovgivningsforslag fra Kommissionen på området for emissioner (herunder forurenende stoffer, støj og CO2) og brændstofforbrug (herunder både lette og tunge køretøjer).
Parti 2
Parti 2: Digitale teknologier
Rammeaftale vedrørende undersøgelser og teknisk bistand inden for området for bilemissioner — parti 2 — Digitale teknologier til støtte for emissionsstandarder for køretøjerGennemførelsen af Euro 7 og støtten til de bredere spørgsmål i forbindelse med typegodkendelseslovgivningen med hensyn til emissioner af luftforurenende stoffer og støj kræver særlig ekspertise og ressourcer. Formålet med denne multiple rammeaftale er at sikre levering af tilstrækkelig ekstern ekspertise vedrørende emissioner og adgang til tekniske ressourcer, data og tjenester.De specifikke tjenesteydelser, der skal leveres, vil bestå i gennemførelse af undersøgelser, udførelse af test, indsamling af data, udarbejdelse af sammenfattende rapporter, levering af adgang til og analyse af publikationer og emissionsdata inden for de områder, der er omfattet af rammeaftalen, og proaktivt at indgå i en dialog med interessenter. Kontrahenten kan blive anmodet om at udføre undersøgelser og yde teknisk bistand på ethvert af de områder, der kan blive genstand for et lovgivningsforslag fra Kommissionen på området for emissioner (herunder forurenende stoffer, støj og CO2) og brændstofforbrug (herunder både lette og tunge køretøjer).
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2023/S 173-544920
Berigtigelse
08/09/2023 00:00
2023/S 162-511201
Berigtigelse
24/08/2023 00:00
2023/S 154-490881
Udbudsbekendtgørelse
11/08/2023 00:00
Tilknyttede indkaldelser
Udbudsreference Titel Meddelelsestype
GROW/2023/OP/0019
Framework contract for studies and technical assistance in the field of Automoti...
Forhåndsmeddelelse