Information om udbud

The submission deadline is extended until 29 August 16:00. Submitting (or resubmitting) of offers is possible.
Titel:
Rådgivning om fuldstændigheds- og overensstemmelseskontroller af nationale genne...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
01/07/2016
Frist for modtagelse af bud:
29/08/2016
Status:
Lukket
Information
556/PP/2016/FC.
Rådgivning om fuldstændigheds- og overensstemmelseskontroller af nationale gennemførelsesforanstaltninger og andre tjenester i forbindelse med juridiske vurderinger inden for EU's lovgivning om offentlige udbud.
Som følge af medlemsstaternes formelle meddelelse vedrørende nationale gennemførelsesforanstaltninger vil Kommissionen anmode om at modtage en vurdering af fuldstændigheden af gennemførelsen af EU's direktiver om offentlige udbud (dvs. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU) samt en omfattende og indgående juridisk analyse vedrørende overensstemmelse med EU-direktiverne om nationale gennemførelsesforanstaltninger og oversættelse af disse nationale foranstaltninger til engelsk. Kommissionen kan desuden anmode om en juridisk analyse af de nationale bestemmelser, som — i forbindelse med reguleringen af spørgsmål vedrørende offentlige udbud og i overensstemmelse med EU-reglerne på området — ligger uden for EU-direktivernes anvendelsesområde (yderligere oplysninger findes i de tekniske specifikationer).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
01/07/2016 00:00
29/08/2016 16:00
31/08/2016 16:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 165-296613 Berigtigelse 27/08/2016 00:00
2016/S 125-222903 Udbudsbekendtgørelse 01/07/2016 00:00