Information om udbud

Titel:
Støtte i forbindelse med det storstilede samarbejde om digitale job - SMART 2015...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/03/2016
Frist for modtagelse af bud:
03/05/2016
Status:
Lukket
Information
SMART 2015/1092.
Støtte i forbindelse med det storstilede samarbejde om digitale job - SMART 2015/1092
Formålet er at bygge på de erfaringer, der indtil nu er indhøstet af det storstilede samarbejde om digitale job, og at fremme, udvikle og udvide det storstilede partnerskab. 1. Det storstilede samarbejde om digitale job skal opskaleres med henblik på dækning af den samlede vifte af: i) digitale kompetencer, dvs. fra de basale til de faglige ii) økonomiske sektorer iii) interessenter/partnere, f.eks. virksomheder, medlemsstater, udbydere af uddannelse og erhvervsuddannelse, arbejdsformidlere, civilsamfundet. 2. Sørge for udbredelse af målene for og resultaterne opnået af det storstilede samarbejde med det mål at sikre synlighed og mobilisere bred tilslutning til og forpligtelse på initiativet. 3. Yde organisatorisk støtte med henblik på at lette det storstilede samarbejde om digitale jobs funktion og sikre sammenhæng, kvaliteten og opnåelse af de fastlagte mål.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
31/03/2016 00:00
03/05/2016 17:00
18/05/2016 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 063-107761 Udbudsbekendtgørelse 31/03/2016 00:00