Information om udbud

IMPORTANT: a CORRIGENDUM will be published on the 28th of May to extend the time limit for the receipt of tenders from 30/05 to the 09/06. Please check this website regularly. 30/05/2015 - An amended version of the Invitation to tender and Tender specifications together with a corrigendum are now available.
Titel:
Regionale samarbejdsnetværk for industriel modernisering - Genbekræfte initiativ...
Ordregivende myndighed:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dato for offentliggørelse på Ted:
15/04/2016
Frist for modtagelse af bud:
09/06/2016
Status:
Lukket
Information
EASME/COSME/2016/004
Regionale samarbejdsnetværk for industriel modernisering - Genbekræfte initiativ.
EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt. Europa-Kommissionen sigter mod en forbedring af industriens konkurrenceevne ved, bl.a. at tilbyde målrettet støtte til regionale myndigheder med at gennemføre deres intelligente specialiseringsstrategier for at fremme partnerskabsprojekter vedrørende industriel modernisering med fokus på transnationale, interregionale og grænseoverskridende samarbejde og proaktiv involvering af industri og SMV'er. Derfor er målet med kontrakten at skabe netværk af regioner, industri, forskning og andre regionale interessenter samt at inddrage dem i gennemførelsen af intelligente specialiseringsstrategier og at lette samarbejdet om innovative industriprojekter. Det endelige mål er promovering, projektering og igangsættelse af investeringspartnerskaber på tværs af EU's grænser, med henblik på en industriel modernisering med aktører fra forskellige EU-regioner, og især fra tilbagestående regioner.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
15/04/2016 00:00
04/06/2016 23:59
Finder ikke anvendelse
09/06/2016 23:59
16/06/2016 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2016/S 102-180966 Berigtigelse 28/05/2016 00:00
2016/S 074-128263 Udbudsbekendtgørelse 15/04/2016 00:00