Information om udbud

Titel:
Tjenesteydelseskontrakt vedrørende kontorartikler til kontorerne i Valenciennes,...
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for Railways (ERA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/04/2016
Frist for modtagelse af bud:
20/05/2016
Status:
Lukket
Information
ERA 2015 05 OP.
Tjenesteydelseskontrakt vedrørende kontorartikler til kontorerne i Valenciennes, Lille og Angers.
Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) og EF-Sortmyndigheden (CPVO) ønsker at indgå en rammekontrakt vedrørende leveringen af kontorudstyr til kontorerne i Valenciennes, Lille og Angers. Tilbudsgiveren skal kunne levere alle tjenesteydelser, som er relateret til indkøb af kontorartikler, -udstyr og -tjenester til den daglige brug for de 170 ERA-medarbejdere, 60 CPVO-medarbejdere og i forbindelse med yderligere krav fra tid til anden samt konference- og mødeudstyr til dagligt tilrettelagte arbejdsmøder – ca. 400 pr. år, to tredjedele af disse møder omfatter 5–25 personer, og en tredjedel omfatter 25–50 personer –samt til visse store arrangementer – ca. 50 pr. år, som omfatter ca. 50–200 personer.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
16/04/2016 00:00
20/05/2016 23:59
25/05/2016 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 075-130302
Udbudsbekendtgørelse
16/04/2016 00:00