Information om udbud

Titel:
Teknisk og videnskabelig bistand i forbindelse med gennemførelse af Europa-Parla...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
28/04/2016
Frist for modtagelse af bud:
13/06/2016
Status:
Lukket
Information
ENV.B.2/SER/2016/0011.
Teknisk og videnskabelig bistand i forbindelse med gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22.10.2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende...
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22.10.2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter fastlægger adskillige foranstaltninger, som kræver meget specifik videnskabelig og teknisk ekspertise i et vidtfavnende arbejdsområde. Denne kontrakt sigter mod at give Kommissionen den nødvendige ekspertise til at understøtte rettidig og korrekt anvendelse af forordningen, navnlig på følgende områder: revision og opdatering af modeller til at støtte medlemsstaterne med at indgive oplysninger til Kommissionen; revision og opdatering af analytiske metodologier til analyse af oplysninger fra medlemsstaterne; analyse og evaluering af oplysninger og anmodninger indleveret af medlemsstaterne; analyser og vurderinger i forbindelse med juridiske klager eller andragender; indsamling, analyse og evaluering af oplysninger og data, samt udvikling og ajourføring af tekniske vejledninger, fortolkningsdokumenter og andre informations- og kommunikationsmaterialer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
28/04/2016 00:00
13/06/2016 16:00
27/06/2016 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 083-146603
Udbudsbekendtgørelse
28/04/2016 00:00