Information om udbud

Titel:
Kommunikationstjenester via storby- og fjernnet til Den Europæiske Investeringsb...
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
27/05/2016
Frist for modtagelse af bud:
16/09/2016
Status:
Lukket
Information
OP-1305.
Kommunikationstjenester via storby- og fjernnet til Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe.
Levering af kommunikationstjenester via storby- og fjerndatanet til Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe. Dette udbud er opdelt i 2 særskilte partier, der repræsenterer hver sit område eller marked: parti 1: kommunikationstjenester via storbynet (MAN) (dataforbindelses-, internet- og taletjenester til EIB-Gruppens bygninger og lokaliteter i Luxembourg) parti 2: kommunikationstjenester via fjerndatanet (WAN) (datalinjer og -tjenester til EIB-Gruppens eksterne kontorer uden for Luxembourg). EIB vil indgå en rammeaftale med en enkelt økonomisk aktør for hvert enkelt parti. Tilbudsgivere kan afgive bud på 1 eller begge partier. Banken har den holdning, at det hverken er en fordel eller ulempe at afgive bud på begge partier. Buddene vil blive evalueret separat for hvert parti.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
27/05/2016 00:00
16/09/2016 23:59
23/09/2016 14:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Kommunikationstjenester vedrørende storbynet (MAN) (dataforbindelses-, internet- og taletjenester til EIB-Gruppens bygninger og lokaliteter i Luxembourg)
Den nye løsning, der skal implementeres, skal give EIB en effektiv kommunikationsinfrastruktur (data, internet, tale og video), således at alle kontorerne i Luxembourg kan kommunikere med hinanden og de 2 datacentre, der hostes i EBRC Windhof og Hitec. Tjenesten skal være baseret på den bedste tilgængelige teknologi med høje mål om tilgængelighed, ydeevne og sikkerhed. Tjenesten skal ydes på grundlag af en rammetjenesteydelsesaftale og vil være reguleret af tilhørende serviceniveauaftaler.
Parti 2
Kommunikationstjenester via fjerndatanet (WAN) (datalinjer og -tjenester til EIB-Gruppens eksterne kontorer)
Den nye løsning, der skal implementeres, skal give EIB en effektiv kommunikationsinfrastruktur (data, internet, tale og video), således at alle de eksterne kontorer over hele verden kan kommunikere med hinanden samt med kontorerne og lokaliteterne i Luxembourg. Tjenesten skal være baseret på den bedste tilgængelige teknologi med høje mål om tilgængelighed, ydeevne og sikkerhed. Tjenesten skal ydes på grundlag af en rammetjenesteydelsesaftale og vil være reguleret af tilhørende serviceniveauaftaler.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 151-272598
Berigtigelse
06/08/2016 00:00
2016/S 101-179698
Udbudsbekendtgørelse
27/05/2016 00:00