Information om udbud

Titel:
Levering af et reservations-/billetteringssystem med produktudvikling/tilpasning...
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dato for offentliggørelse på Ted:
19/05/2016
Frist for modtagelse af bud:
28/06/2016
Status:
Lukket
Information
COMM/DG/AWD/2016/148.
Levering af et reservations-/billetteringssystem med produktudvikling/tilpasning, fuldstændige hostingtjenester, vedligeholdelse og support samt erhvervelse af understøttende hardware.
Kontrahenten vil være ansvarlig for levering af et fungerende reservationssystem til Europa-Parlamentet enten via direkte salg og/eller en licensaftale. Europa-Parlamentet skal have fuldt ejerskab af reservationssystemet, herunder kildekoder. Kontrahenten skal være ansvarlig for tilpasningen og udviklingen af reservationssystemet, der skal opfylde Parlamentets behov. Kontrahenten skal være i tæt samarbejde Europa-Parlamentets projektleder og relevante tjenester med henblik på at afslutte krav (analyse) og udføre den nødvendige udvikling og tilpasning i samarbejde med Europa-Parlamentets projektleder. Kontrahenten skal tilrettelægge undervisningsforløb for personalet for tjenesteydelser til besøgende (tilpasset de forskellige brugerprofiler) før idriftsættelse af hver fase eller efter enhver større opdatering af software. Systemadministratorer har behov for yderligere undervisning, der skal gøre det muligt for dem at opfylde deres opgaver. Nogle eller alle systemadministratorer bør også undervises i enkel fejlsøgning i forbindelse med al indkøbt hardware. Systemadministratorer vil kunne uddannes som undervisere, så de kan gennemføre periodiske kurser for nye medarbejdere. Kontrahenten skal også være ansvarlig for at levere ajourførte brugermanualer på engelsk, der dækker den fulde funktionalitet af reservationssystemet og al indkøbt hardware med målrettede dele til forskellige brugerprofiler. Manualerne skal ajourføres efter enhver ændring. Levering af reservationssystemet skal udføres i faser/moduler.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
19/05/2016 00:00
28/06/2016 17:00
11/07/2016 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 095-170072
Udbudsbekendtgørelse
19/05/2016 00:00