Information om udbud

Titel:
Rammekontrakt vedrørende evaluering, gennemgang og udvikling af EU's vandpolitik...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/05/2016
Frist for modtagelse af bud:
20/06/2016
Status:
Lukket
Information
ENV.C.1/FRA/2016/0014.
Rammekontrakt vedrørende evaluering, gennemgang og udvikling af EU's vandpolitik.
Udførelse af tjenesteydelser til vandenheden i GD for Miljø i forbindelse med følgende: — uafhængigt, upartisk og rettidigt nødvendigt arbejde og rådgivning inden for videnskabelige, socioøkonomiske og tekniske anliggender relateret til de spørgsmål, der behandles inden for rammerne af den fælles gennemførelsesstrategi for vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet — teknisk bistand til Kommissionen i forbindelse med integreret vurdering af gennemførelsen af EU's vandlovgivning (vandrammedirektivet, direktivet vedrørende prioriterede stoffer, grundvandsdirektivet og oversvømmelsesdirektivet) og den 2. vandområdeplan og den 1. plan for håndtering af oversvømmelsesrisici, behandling af spørgsmål såsom koordination udført af medlemsstaterne på de forskellige trin i planlægningsprocessen for vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet samt gennemførelse af andre beslægtede miljødirektiver — teknisk bistand til Kommissionen i forbindelse med dybdegående fokuserede vurderinger af gennemførelsen af vandrammedirektivet/oversvømmelsesdirektivet i medlemsstaterne inden for udvalgte spørgsmål forbundet med særlige behov — teknisk bistand til vurdering af oplysninger om eventuelle overtrædelsessager.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
07/05/2016 00:00
20/06/2016 16:00
04/07/2016 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 089-155809 Udbudsbekendtgørelse 07/05/2016 00:00