Information om udbud

Titel:
Rammekontrakt om tjenesteydelser til fremme af god miljøtilstand i de europæiske...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
14/05/2016
Frist for modtagelse af bud:
28/06/2016
Status:
Lukket
Information
ENV.C.2/FRA/2016/0017.
Rammekontrakt om tjenesteydelser til fremme af god miljøtilstand i de europæiske farvande ved gennemførelse af havstrategirammedirektivet.
Det overordnede mål med denne rammekontrakt er at udføre tjenesteydelser for Marineafdelingen i GD for Miljø i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EC af 17.6.2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) med henblik på at opnå eller opretholde »god miljøtilstand«. Desuden skal rammekontrakten støtte en sammenhængende gennemførelse af havstrategirammedirektivet inden for og mellem havregioner og sikre overensstemmelse med de juridiske forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen og internationale aftaler. Denne proces skal gennemføres på en interaktiv måde, gennem tekniske møder og workshopper, samråd med medlemsstaterne, under hensyntagen til de regionale havkonventioner og ved at inddrage interessenter og videnskabsfolk.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
14/05/2016 00:00
28/06/2016 16:00
08/07/2016 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 093-165665
Udbudsbekendtgørelse
14/05/2016 00:00