Information om udbud

Titel:
16.CAT.OP.092 - Arktisk uddannelse - undersøgelse.
Ordregivende myndighed:
European Defence Agency (EDA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
24/05/2016
Frist for modtagelse af bud:
28/06/2016
Status:
Lukket
Information
16.CAT.OP.092.
16.CAT.OP.092 - Arktisk uddannelse - undersøgelse.
Denne undersøgelse vedrører området op til 60° nordlig bredde. Vinklen på uddannelsesanalyserne bør være på en (militær) enheds (skib, deling, base, havneenhed, kommandostation) evne til at udføre opgaver nordpå i bestemte scenarier. Dette omfatter alle tjenesteydelser, der indgår i maritime operationer og aktiviteter i hele den operative cyklus (planlægning/forberedelse, inddragelse, overførsel). Men individuelle kapaciteter bør ikke udelukkes. Undersøgelsen skal se på de muligheder, der er for samarbejde om den nuværende arktiske uddannelse i regionen — især dem for det europæiske rum — men også som supplement til og i samarbejde om NATO's tilsvarende uddannelser.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
24/05/2016 00:00
28/06/2016 17:00
29/06/2016 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 098-174806
Udbudsbekendtgørelse
24/05/2016 00:00