Information om udbud

Titel:
Eurogroups-registerets dataindsamling 2016–2019.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG EUROSTAT
Dato for offentliggørelse på Ted:
11/08/2016
Frist for modtagelse af bud:
23/09/2016
Status:
Lukket
Information
ESTAT/G/2016/017.
Eurogroups-registerets dataindsamling 2016–2019.
Statistiktjenesterne inden for rammerne af dette udbud er inddelt i de følgende partier: parti 1: levering af data om de mest relevante multinationale virksomhedsgrupper, herunder deres juridiske enheder, til Eurogroups-registeret parti 2: identificeringstjeneste i kontrahentens database og levering af data om udvalgte juridiske enheder til Eurogroups-registeret.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
11/08/2016 00:00
23/09/2016 16:30
05/10/2016 16:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Levering af data om de mest relevante multinationale virksomhedsgrupper, herunder deres juridiske enheder, til Eurogroups-registeret
Formålet med indkøbet under parti 1 er at sikre, at data om de mest relevante multinationale virksomhedsgruppers verdensomspændende struktur fra databasen, som tilhører kontrahenten, kan integreres i Eurogroups-registeret fra referenceåret 2016 (skal leveres i 2017) og efterfulgt af de 3 på hinanden følgende år.
Parti 2
Identificeringstjeneste i kontrahentens database og levering af data om udvalgte juridiske enheder til Eurogroups-registeret
Formålet med indkøbet under parti 2 er at sikre identificeringen af juridiske enheder beliggende i hele verden, der er engageret i grænseoverskridende forbindelser, fra 2017 og efterfulgt af de 3 på hinanden følgende år. Parti 2 omfatter 3 opgaver. Tilbudsgivere kan afgive bud på hele parti 2, men ikke på dele af partiet.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 154-278322
Udbudsbekendtgørelse
11/08/2016 00:00