Information om udbud

Titel:
Tjenesteydelseskontrakt om »udvikling af en platform til netværkssamarbejde og s...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/06/2016
Frist for modtagelse af bud:
16/08/2016
Status:
Lukket
Information
ENER/C2/2016-488.
Tjenesteydelseskontrakt om »udvikling af en platform til netværkssamarbejde og støtte til lokale og regionale myndigheder vedrørende anvendelse af vedvarende energikilder«.
De nye politiske rammer for 2030 er meget forskellige fra rammerne for 2020. Hvor EU's mål for 2020 om en andel på 20 % for vedvarende energi blev opdelt i bindende nationale mål, er målet på mindst 27 % for 2030 det ikke. Derfor er der behov for særlige bestræbelser for at sikre, at medlemsstaterne vedtager nationale foranstaltninger, som fører til kollektiv efterlevelse af det EU-dækkende mål. Den kommende pakke om vedvarende energi vil skabe betingelser, der skal sikre gennemførelsen af målet for vedvarende energi. For at støtte alle disse initiativer og for at blive førende inden for vedvarende energi sigter Europa-Kommissionen mod at inddrage relevante europæiske, nationale og lokale/regionale politiske, industrielle og sociale aktører inden for vedvarende energi. Dette skal sikre, at målet på mindst 27 % vedvarende energi efterleves, støttes og overvåges på alle mulige niveauer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
25/06/2016 00:00
16/08/2016 17:00
29/08/2016 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 121-214278
Udbudsbekendtgørelse
25/06/2016 00:00