Information om udbud

Titel:
Teknisk bistand til overvågning og analyse af data for vedvarende energi for per...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
10/06/2016
Frist for modtagelse af bud:
25/07/2016
Status:
Lukket
Information
ENER/C2/2016-487.
Teknisk bistand til overvågning og analyse af data for vedvarende energi for perioden 2016-2020.
For at energiunionen kan opnå resultater, kræves en grundlæggende ændring af Europas energisystem. Vedvarende energi er afgørende for, at denne ændring kan finde sted, idet den bidrager til alle energiunionens mål: sikring af forsyningssikkerheden, en overgang til et bæredygtigt energisystem med reducerede drivhusgasemissioner, industriel udvikling, der fører til vækst og beskæftigelse og lavere energiomkostninger for EU's økonomi.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
10/06/2016 00:00
25/07/2016 17:00
05/08/2016 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 111-196788
Udbudsbekendtgørelse
10/06/2016 00:00